Billeddiagnostik

Billeddiagnostikkens indflydelse inden for sundhedssektoren er stadigt stigende. Sygdomme diagnosticeres hurtigere og den efterfølgende behandling bliver mere og mere effektiv. Når anvendelsen af billeddiagnostik udvides til også at omfatte forebyggelse og terapi, giver det mulighed for en markant besparelse inden for sundhedssektoren på globalt plan1

1Den viste iPad applikation er ikke til diagnostisk brug. Vær opmærksom på den gældende lovgivning for iPads i Danmark inden diagnostisk anvendelse.

2Produktet er under udvikling og sælges ikke i USA og andre lande. Fremtidig levering kan i øjeblikket ikke garanteres.

3Multitom Rax sælges pga. lokal lovgivning ikke i alle landeog  fremtidig levering kan ikke garanteres. Venligst kontakt din lokale Siemens repræsentant for mere information.

4Data forefindes.