Molekylær billeddiagnostik

Stort udbud af løsninger inden for molekylær diagnostik til sofistikeret klinisk billeddiagnostik samt præklinisk diagnostik og biomarkører.

1

2

3

4

5

6

7