Kardiyovasküler Ultrason Sistemleri

Siemens’in kardiyak ultrason sistemleri ve kardiyovasküler ultrason cihazları pek çok farklı uygulamada üstün görüntüleme performansı vaat ediyor. Gerçek-zamanlı değerlendirme için hassas vizüalizasyon sunan kardiyak ultrason sistemlerimizle en karmaşık durumlara bile güvenle yaklaşın.