ACUSON SC2000 Ultrason SistemiYaşam Kadar Hızlı ve Kesin Sonuçlar için Ekokardiyografi Sistemi

ACUSON SC2000™ ultrason sistemi, standart ekokardiyografi sistemlerinin de ötesine geçerek, hızlı, işe yarar bilgiler üretmek üzere tasarlandı. Cihazın True Volume TEE Sürümü eşzamanlı anatomi ve kan akışı görüntülemenin yanı sıra kapakçık modelleme ve kantifikasyon gibi yenilikçi özellikler de içeriyor. 2D ve 3D transtorasik (TTE), transözofageal (TEE) ve intrakardiyak ekokardiyografi (ICE) çözümleri sunan sistem, hiçbir detayı kaçırmadan, kapsamlı ve anatomik açıdan kesin bilgiler sağlıyor.

  • Gerçek zamanlı volüm renkli Doppler ile her görüntüde formları, akışı ve fonksiyonel işlevi eşzamanlı olarak görüntüleme .
  • eSie Valves™ gelişmiş analiz paketi sayesinde, otomatik aort ve mitral kapak modellemesi de dahil olmak üzere, tek tuş ile hızlı analiz.
  • Prosedür kılavuzluk ve otomatik ölçümler ile özel tasarlanmış ekokardiyografi sistemiyle kolaylaştırılmış iş akışı.
  • İhtiyaçlarınızı karşılayan çözümü seçin: ACUSON SC2000 PRIME, 2D ve 3D iş akışı çözümleri.