Atellica Inventory ManagerZautomatyzowane bieżące zarządzanie zapasami

Właściwe materiały we właściwym czasie - Atellica® Inventory Manager* zapewnia zautomatyzowaną, bieżącą kontrolę odczynników i materiałów eksploatacyjnych w wielu placówkach, pozwalając obniżać koszty, oszczędzać czas i poprawić jakość pracy laboratorium.


Atellica Inventory Manager:

 • Upraszcza wprowadzanie do magazynu i pobieranie materiałów, śledzenie ich zużycia i zamawianie wykorzystując oprogramowanie oparte na chmurze i technologię identyfikacji radiowej (RFID)

 • Cały czas optymalizuje poziomy zapasów, dzięki zautomatyzowanym procesom zamówień, uwzględniającym poziom wykorzystania zapasów i inne, niestandardowe kryteria

 • Śledzi każdy odczynnik i materiał eksploatacyjny w laboratorium

Cechy i korzyści

Siemens Healthineers zapewnia cyfryzację opieki zdrowotnej umożliwiającą obniżanie kosztów, zaoszczędzenie czasu i usprawnienie zarządzania zapasami.

Atellica® Inventory Manager * zapewnia: 

 • Analizowanie wykorzystania zapasów w czasie umożliwiające lepsze przewidywanie zapotrzebowania, ograniczanie ilości odpadów i automatyzowanie procesu zamówień

 • Oprogramowanie do zarządzania zapasami w chmurze i bezdotykowego śledzenia odczynników i materiałów eksploatacyjnych za pomocą technologii RFID umożliwia zautomatyzowaną kontrolę zapasów w wielu lokalizacjach

Dr. Oliver ColhounLaboratory Director, Klinikum Frankfurt Höchst
Gain more control of lab operations with real-time inventory management
 • Zawsze. Wszędzie. Oprogramowanie oparte na chmurze umożliwiające bieżącą kontrolę zapasów w wielu laboratoriach, z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu

 • Pulpit nawigacyjny umożliwiający szybkie zorientowanie się w stanie odczynników i materiałów eksploatacyjnych Siemens Healthineers i innych firm z etykietami RFID
 • Automatyczne alerty sygnalizujące niskie stany magazynowe, przypominają o konieczności złożenia zamówień, ostrzegają o wygaśnięciu terminów przydatności i o stanie sprzętu systemu Atellica Inventory Manager

 • System zapewnia identyfikowalność odczynników i materiałów eksploatacyjnych, począwszy od złożenia zamówienia, aż po ich użycie
Atellica® Inventory Manager
 • Oznakowane etykietami RFID odczynniki i materiały eksploatacyjne Siemens Healthineers umożliwiają zamawianie produktów jednym kliknięciem

 • System rejestruje poziom wykorzystania zapasów, numery partii, terminy przydatności i informacje umożliwiające śledzenie, tworząc natychmiast dostępną dokumentację, która może pomóc w spełnieniu wymagań akredytacyjnych

 • Funkcja „Discard-and-done” automatycznie uzgadnia poziom zapasów na podstawie danych o użyciu materiałów

 • Reguły zamówień można definiować zgodnie z własnymi preferencjami: z określoną częstotliwością, po osiągnięciu krytycznego progu poziomu zapasów lub korzystać z automatycznych propozycji uzupełnienia zapasów

Simplify inventory management
 • Umożliwia skrócenie czasu poświęcanego na zarządzanie zapasami
 • Oszczędności kosztów możliwe są dzięki:

       •  Zmniejszeniu stanu magazynu podręcznego
       •  Zmniejszeniu ilości odpadów spowodowanych np. przeterminowanymi produktami
       •  Zmniejszeniu przesyłek doraźnych, dzięki propozycjom automatycznego uzupełnienia zapasów i alarmom o niskim poziomie zapasu
 • Standaryzacja procesu zamawiania, ograniczenie ryzyko błędu ludzkiego i zmienności, które mogą powodować przestoje i opóźnienia w wykonywaniu badań
 • Optymalizacja poziomu zapasów przez cały czas, w laboratoriach znajdujących się w wielu lokalizacjach, umożliwiająca uzyskanie pełnej kontroli nad zapasami

 


 • Odczynniki

 • Kalibratory

 • Pudełka z materiałami eksploatacyjnymi innych firm
 • Próbki kontrolne
 • Dodatkowe materiały eksploatacyjne