Atellica Process ManagerOprogramowanie do zarządzania pracą laboratorium, które odpowiada za znacznie więcej, niż tylko za kontrolę procesów – pomaga również w ich optymalizacji.

 

Atellica® Process Manager pomaga nie tylko w kontroli toku pracy, ale pozwala też wykrywać nieefektywności i optymalizować działalność laboratorium, aby oszczędzić czas i pieniądze.

 • Ustandaryzowanie i zoptymalizowanie operacje w całym laboratorium dzięki wbudowanym funkcjom analitycznym i funkcjom Business Intelligence.

 • Wykrywanie i poprawianie błędów na etapach przed, w trakcie i po analizach, dzięki zaawansowanemu mierzeniu wydajności.

 • Zwiększenie produktywności pracowników dzięki scentralizowanemu nadzorowi, w tym możliwości kontrolowania wszystkich systemów*, widoczności poziomów odczynników i wyjątkowych wyników badań na jednym ekranie.

 • Zapewnienie jasnych i przewidywalnych czasów realizacji badań dzięki wdrożeniu reguł i alertów o zagrożonych próbkach.

Cechy i korzyści

Atellica Process Manager

Atellica® Process Manager potwierdza zaangażowanie Siemens Healthineers w cyfryzację opieki zdrowotnej i umożliwia świadczeniodawcom osiąganie lepszych wyników przy niższych kosztach. Atellica Process Manager pomaga nie tylko w kontroli nad procesami, ale też w wykrywaniu nieefektywności i optymalizowaniu pracy laboratorium, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Opierając się na naszej wiodącej pozycji w dziedzinie automatyzacji laboratoriów i bogatej wiedzy zdobytej w trakcie 20-letnich usług doradczych w dziedzinie organizacji toku pracy, system Atellica Process Manager umożliwia optymalizację wydajności laboratoriów na całym świecie.

Jonathan Sy Tan, MLS(ASCP)CMSCCMChemistry and Immunochemistry Testing SupervisorColumbus Regional
Atellica Process Manager

Ustandaryzowanie i zoptymalizowanie operacji w całym laboratorium dzięki wbudowanym funkcjom analitycznym i funkcjom Business Intelligence.

 • Zwiększenie produktywności, dzięki rozłożeniu badań pomiędzy połączone systemy ze szczegółowym wykorzystaniem automatyzacji i raportów systemowych.

 • Śledzenie produktywności zarówno automatycznych, jak i niezależnych systemów w całej sieci laboratorium, dzięki wbudowanym funkcjom analitycznym i Business Intelligence.

 • Identyfikowanie trendów podczas przeglądania szczegółowych danych na temat przepustowości i wyjątkowych wyników, uporządkowanych według badania, czasu i lokalizacji pacjenta.

 • Zapewnienie dostępności wystarczających zapasów umożliwiających zaspokojenie potrzeb w zakresie toku pracy, dzięki ostrzeżeniom o kończących się odczynnikach i materiałach eksploatacyjnych. 

Atellica Process Manager

Identyfikowanie i usuwanie problemów z wydajnością, dzięki inteligentnym analizom z możliwością dostosowywania.

 • Natychmiastowy dostęp do biblioteki standardowych raportów i wykrywanie nieefektywności, umożliwiające szybkie wprowadzanie zmian.

 • Tworzenie niestandardowych raportów w oparciu o własne wskaźniki, z własnymi raportami.
 • Wyszukiwanie i poprawianie błędów próbek występujących na etapach przedanalitycznych, analitycznych i postanalitycznych, dzięki zaawansowanemu mierzeniu wydajności.

 • Generowanie na bieżąco raportów bez konieczności eksportowania danych na inną platformę.

Atellica Process Manager

Zwiększanie produktywności pracowników dzięki centralnemu pulpitowi do nadzoru operacyjnego.

 • Możliwość kontrolowania wszystkich systemów, przeglądania poziomów odczynników i postępu realizacji badań na jednym ekranie.
 • Dostęp do alertów oznaczonych kolorami oraz do szczegółowych informacji o próbkach w laboratorium lub zdalnie za pośrednictwem dowolnej stacji roboczej podłączonej do sieci.

 • Przeglądanie bieżących statusów procesów automatyzacji, IT i podłączonej aparatury dzięki dostosowanym alertom. Skracanie czasu bezpośredniej pracy przy urządzeniach i umożliwienie pracownikom skupienia się na zadaniach o wyższym priorytecie.

 • Konfigurowanie własnego układ laboratorium z podziałem na strefy. Możliwość przeglądania różnych laboratoriów, lokalizacji lub placówek, zależnie od potrzeb - na opracowanym przez nas, intuicyjnym ekranie panelu sterowania 3D.

Atellica Process Manager

Zapewnienie jasnych i przewidywalnych czasów realizacji badań dzięki wdrożeniu reguł i alertów o zagrożonych próbkach.

 • Wdrażanie specyficznych dla badań reguł TAT i otrzymywanie powiadomień o próbkach, zanim przekroczą one cele TAT laboratorium.

 • Zarządzanie próbkami priorytetowymi (np. próbkami STAT) i wyjątkami dotyczącymi czasu realizacji, umożliwiające zapewnienie przewidywalnych czasów realizacji.

 • Dostosowywanie alertów, pulpitów nawigacyjnych i reguł dotyczących próbek priorytetowych, zgodnie z potrzebami procedur laboratorium klinicznego.

 • Pomiary laboratoryjnych wskaźników jakościowych z wykorzystaniem raportów pomagających w zapewnianiu przejrzystości działalności.

Specyfikacje techniczne

Wymagane interfejsy

Laboratoria z automatyzacją

Aptio® Automation z systemem zarządzania danymi Data Management System (DMS),

FlexLab® z DMS,

lub Aptio Automation z Atellica® Data Manager

Laboratoria bez automatyzacji

Atellica Data Manager

 

Obsługiwane interfejsy

Systemy do oznaczeń immunologicznych

Atellica® IM 1300 Analyzer

Analizator Atellica IM 1600

System oznaczeń immunologicznych ADVIA Centaur® XPT

System oznaczeń immunologicznych ADVIA Centaur XP

System oznaczeń immunologicznych IMMULITE® 2000 XPi

System oznaczeń immunologicznych IMMULITE 2000

Systemy chemii analitycznej

Analizator Atellica® CH 930

System Atellica® NEPH 630**

System do analiz chemicznych ADVIA® XPT

System do chemii klinicznej ADVIA® 2400

System do chemii klinicznej ADVIA 1800

Systemy zintegrowane

Rozwiązanie Atellica®

Inteligentny system laboratoryjny Dimension Vista® 500

Inteligentny system laboratoryjny Dimension Vista 1500

Zintegrowany system do analiz chemicznych Dimension® EXL™ 200

Dimension EXL ze zintegrowanym systemem do analiz chemicznych LM

Inne

Laboratoryjne systemy informatyczne (LIS)

Systemy innych firm†

System VersaCell®

 


† Wymaga wirtualnej sieci komputerowej (VNC) lub funkcji Pulpitu Zdalnego. Niedostępne w wszystkich systemach.