Atellica Data ManagerStandaryzacja badań i usprawnianie zarządzania wynikami w całej sieci diagnostycznej.

System Atellica® Data Manager bazuje na dwudziestoletnim doświadczeniu w dziedzinie digitalizacji najlepszych praktyk laboratoryjnych. Został on zbudowany w oparciu o wiedzę zdobytą podczas współpracy z ponad 2000 naszymi klientami* w 68 krajach. Jest to otwarte, skalowalne oprogramowanie nowej generacji, zawierające zaawansowane funkcjonalność i zapewniające łatwą nawigację umożliwiającą standaryzację badań, usprawnienie kontroli jakości i zarządzanie wynikami.

Cechy i korzyści

Reduce errors and unwarranted variations. Operationalize your data using powerful rules.
 • Digitalizacja dobrych praktyk badań kontroli jakości i zarządzania wynikami.

 • Identyfikowanie i badanie problemów z niezgodnością i szybkie dokumentowanie działań naprawczych pomagających w zaspokajaniu wymagań w zakresie zgodności i audytowych za pomocą reguł opartych na danych i wbudowanej funkcjonalności.

 • Automatyzacja toków pracy przetwarzania próbek oraz badań ponownych (reflex testing) i powtarzanych (repeat testing).

 • Wdrażanie zasad wspierających algorytmiczne badania chorób zakaźnych i ułatwianie realizacji wytycznych hematologicznych ISLH.

 • Koordynowanie rozcieńczeń przed badaniem, zwiększanie współczynnika autoweryfikacji, itd.
Strengthen your QC program. Simplify daily management and monthly reviews.
 • Automatyczne identyfikowanie problemów związanych z kontrolą jakości, wstrzymywanie raportowania powiązanych wyników pacjentów i zapobieganie ponawianiu badań.

 • Umożliwienie pracownikom łatwej identyfikacji i ponownego przetwarzania badań dotkniętych problemem za pomocą kilku kliknięć myszą.

 • Monitorowanie kwestii kontroli jakości za pomocą zdefiniowanych przez laboratorium specyficznych dla testu reguł Westgarda.

 • Stosowanie średnich kroczących na danych pacjenta, umożliwiających proaktywne identyfikowanie trendów - między różnymi seriami, urządzeniami i testami.

 • Wyświetlanie i porównywanie wielu partii, poziomów kontroli jakości i aparatury.

 • Pomaganie w unikaniu przeładowania informacjami, dzięki nowoczesnemu, eleganckiemu i prostemu interfejsowi.

 • Możliwość dostosowywania widoków, edycji i kontroli uprawnień administracyjnych, zgodnie z potrzebami każdego użytkownika.

 • Łatwe wykrywanie problemów, dzięki oznaczaniu kolorem, stopniom istotności alarmów i własnym licznikom na pulpicie informacyjnym.

 • Dostęp do informacji i szybkie podejmowanie działań, dzięki nawigacji ograniczającej do minimum liczbę kliknięć.

 • Dodawanie komentarzy i zarządzanie jedną lub wieloma próbkami jednocześnie.

 • Uproszczenie pracownikom dostępu do aplikacji dzięki opcjonalnemu pojedynczemu loginowi do sieci szpitalnej z wykorzystaniem Active Directory.

 

 • Centralizacja zarządzania w urządzeniach multidyscyplinarnych, w laboratoriach i w systemach laboratoryjnych (LIS), dzięki otwartemu, skalowalnemu oprogramowaniu.

 • Zwiększenie skupienia klinicznego na konkretnych zastosowaniach, dzięki łatwemu dostępowi do szczegółowych informacji umożliwiających podejmowanie świadomych i trafnych decyzji.

 • Ocena i dostosowywanie specyficznych dla pacjenta scenariuszy w oparciu o dane demograficzne pacjentów z kontrolą odchyleń bezwzględnych i procentowych.

 • Pomaganie pracownikom w przestrzeganiu protokołów laboratoryjnych, dzięki zapewnieniu im specyficznych dla scenariuszy informacji i automatyzacji zadań za pomocą narzędzia iExpert.

 • Automatyczna ocena i weryfikacja wyników pacjentów na podstawie wcześniej określonych kryteriów laboratorium opisujących prawidłowe zakresy wartości, kontroli odchyleń, jakości i flag istotności aparatury.

 • Przed wydaniem wystarczy przejrzeć tylko te wyniki, które wymagają dalszych działań.

 • Zwiększenie obiektywizmu i poprawna spójności procesu przeglądu wyników pomagają technikom nie przeoczyć nietypowych wyników i skupić się na kwestiach wymagających uwagi.

 • Wykorzystanie możliwość śledzenia materiałów eksploatacyjnych i zapewnienie identyfikowalności materiałów eksploatacyjnych użytych do badań poszczególnych próbek.

Susan DawsonLab DirectorSwedish HospitalChicago, IL

Szczegóły techniczne

Przetestowane i sprawdzone rozwiązanie udostępniające intuicyjny interfejs użytkownika i zapewniające łatwą nawigację umożliwiającą szybkie i wydajne zarządzanie danymi.

Specyfikacje techniczne

Używany przez największe laboratoria na świecie. Wydajność Atellica Data Manager zwiększana od wielu lat. Oprogramowanie to można łatwo skonfigurować do obsługi:

 • Wielu systemów LIS

 • Wielu systemów automatyki laboratoryjnej

 • Wielu placówek znajdujących się na dużych obszarach geograficznych
 • Nieograniczonej liczby podłączonych urządzeń‡

 • Nieograniczonej liczby użytkowników ‡

 • Nieograniczonej liczby jednoczesnych sesje ‡

 • Rozwiązanie zapewnia pełną identyfikowalność i długoterminowe przechowywanie danych w nieograniczonym archiwum, które udostępniane jest, konfigurowane i utrzymywane przez klienta.
Traceable patient results: Easily identify which consumables were used to generate a patient result or which samples were processed using a specific consumable.

Identyfikowanie wyników: Łatwe ustalanie, które materiały eksploatacyjne zostały użyte do badania danej próbki i które próbki zostały przetworzone przy użyciu danego materiału eksploatacyjnego.

Możliwość połączenia i zarządzania wieloma laboratoriami, systemami LIS, systemami automatyki i aparaturą multidyscyplinarną za pomocą wysoce skalowalnego, wirtualnego i otwartego rozwiązania informatycznego z dostępem do rosnącej biblioteki ponad 700 sterowników urządzeń obsługujących około 1400 modeli analizatorów producentów wymienionych poniżej oraz innych.

• Abbott
• Adaltys
• Alifax
• Beckman Coulter
• bioMérieux
• Bio-Rad
• CellaVision
• COPAN
• Diagnostica Stago
• DIESSE Diagnostica Senese
• DiaSorin
• Dynex Technologies
• Fujirebio
• Grifols
• Helena Laboratories

• IDS
• Inova Diagnostics
• Instrument Laboratories
• JEOL
• Ortho Clinical Diagnostics
• Roche
• RR Mechatronics
• Sebia
• Siemens Healthineers
• Snibe Diagnostic
• Sysmex
• TECAN
• Thermo Fisher Scientific
• Tosoh Bioscience
• Trinity Biotech

Aktualny wykaz interfejsów do aparatury laboratoryjnej obsługiwanych przez oprogramowanie Atellica Data Manager. Dostępność produktów zależy od kraju. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Siemens Healthineers, który udostępni wykaz aparatury dostępnej na Państwa lokalnym rynku.