Rozwiązania informatyczne dla urządzeń wykorzystywanych w miejscu świadczenia opieki nad pacjentemNadzoruj i zarządzaj procesem POCT w całym zakresie świadczonej opieki medycznej

Czym jest otwarte rozwiązanie POC Ecosystem™? To przestrzeń, w której narzędzia informatyczne łączą urządzenia ze środowiskiem pracy, co prowadzi do uproszczenia i standaryzacji procedur. Kolejnym atutem tego rozwiązania jest znaczne ograniczenie obciążenia personelu dzięki zautomatyzowanym procesom i scentralizowanemu zarządzaniu.