POC InformaticsNadzorowanie i zarządzanie całym procesem badań w miejscu opieki nad pacjentem

Czym jest otwarte rozwiązanie POC Ecosystem™? W rozwiązaniu tym narzędzie łączy aparaturę i miejsca opieki nad pacjentem (POC – point of care) upraszczając i ujednolicając tryb pracy i radykalnie zmniejszając obciążenie personelu dzięki zautomatyzowanym procesom i scentralizowanemu zarządzaniu.