System zarządzania danymi UniPOC™ Data Management SystemW centrum badań w miejscu opieki nad pacjentem

System zarządzania danymi UniPOC ™, to otwarte rozwiązanie do zarządzania danymi, które bezproblemowo łączy i zarządza największymi ekosystemami urządzeń wykorzystywanych w miejscu opieki nad pacjentami.


To jedyny system POC z automatycznym procesem walidacji i recertyfikacji operatorów. * Oferuje on również integrację z usługą Active Directory oraz zgodność z 64-bitowymi systemami baz danych i systemami operacyjnymi.

Cechy i korzyści


Open and scalable
 • Niezależny od dostawców system zapewniający bezproblemową integrację z wieloma platformami (LIS, HIS, EMR, LMS)

 • Zgodność z infrastrukturą IT, w tym z oprogramowaniem 64-bitowym oraz integracją z usługą Active Directory do zarządzania hasłami, poprawiająca bezpieczeństwo

 • Pełna elastyczność w zakresie doboru badań POC, dzięki najszerszej gamie obsługiwanych urządzeń


Intelligent operational efficiencies
 • Inteligentne pulpity informacyjne pomagające w świadomym podejmowaniu decyzji, w oparciu o dane rejestrowane niemal na żywo

 • Menedżer danych z systemem uprawnień, z konfigurowalnymi zakresami i ustawieniami dostępu dla poszczególnych użytkowników, odpowiednio do pełnionych przez nich funkcji i zajmowanych stanowisk

 • Bezproblemowa i bezpieczna integracja z istniejącym systemem e-mail umożliwiająca szybkie udostępnianie danych i usprawniająca tryb pracy bez konieczności dodatkowej konfiguracji


Rapid innovation
 • Dotrzymuje tempa zmianom wymagań miejsc opieki nad pacjentami, dzięki aktualizacjom systemu co pół roku

 • Doświadczenie Siemens Healthineers w zakresie tworzenia interfejsów skraca czas wdrożenia
 • Trzy do czterech nowych wersji interfejsów urządzeń dla miejsc opieki w każdym kwartale


Connectivity expertise
 • Fachowa wiedza w zakresie tworzenia interfejsów od 1999 roku

 • Wyjątkowe doświadczenia w dziedzinie jedno- i dwukierunkowej komunikacji urządzeń

 • Rozległa wiedza integracyjna obejmująca: wszystkie znaczące systemy LIS, HIS i PDMS; interfejsy do systemów zarządzania szkoleniami

Zastosowanie kliniczne


Integrate

Integracja

Web Results Xpress (WRX) można wykorzystać do elektronicznego dokumentowania informacji, w celu integracji z systemem zarządzania danymi w miejscu opieki nad pacjentem i z systemami elektronicznej dokumentacji medycznej. Przykłady obejmują testy bez aparatury, kontrolę jakości i dane dotyczące umiejętności, procedury i dzienniki papierowe.

Inform

Informacja

Szybkie przeglądanie nieprawidłowych wyników, alarmów urządzeń, komunikacji i statusów operatorów wymagające tylko jednego kliknięcia, aby proaktywnie rozwiązać problem.

Automate

Automatyzacja

Zautomatyzowana certyfikacja operatorów skraca czas i nakład pracy wymagany do potwierdzenia umiejętności personelu obsługującego.