Plasma-eiwitten

De plasma-eiwitsystemen van Siemens leveren nauwkeurige resultaten en een volwaardig beeld van de ziektestatus op voor betere klinische resultaten. Met het meest uitgebreide menu van betrouwbare, toegewezen plasma-eiwitanalyzers, draagt
Siemens bij tot een betrouwbare besluitvorming.


Share this page:

The products/features (mentioned herein) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens organization for further details.