Plasma-eiwitten

De plasma-eiwitsystemen van Siemens leveren nauwkeurige resultaten en een volwaardig beeld van de ziektestatus op voor betere klinische resultaten. Met het meest uitgebreide menu van betrouwbare, toegewezen plasma-eiwitanalyzers, draagt
Siemens bij tot een betrouwbare besluitvorming.