Privacybeleid Siemens Healthineers

Update 31 augustus 2020

Het beschermen van persoonsgegevens is erg belangrijk voor Siemens Healthineers. Het hiernavolgende privacybeleid legt uit hoe Siemens Healthineers uw persoonsgegevens verwerkt en beschrijft uw bijbehorende rechten.


Het bedrijf Siemens Healthineers België NV/SA (hierna "Siemens Healthineers" of "wij"), verwerkt uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met dit privacybeleid en de wetten die van toepassing zijn als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.


Siemens Healthineers verwerkt uw persoonsgegevens als onderdeel van hoe u onze websites en online services gebruikt, zoals hierna beschreven:
Gebruik van de websites

Bij het gebruik van onze websites verwerkt Siemens Healthineers informatie die technisch noodzakelijk is voor communicatie en die ook automatisch door uw browser of device naar ons wordt verstuurd, zoals IP-adres, type device, type browser, bezochte pagina's, datum en tijd van de aanvraag. Wij verwerken deze informatie om u in staat te stellen de websites te bezoeken, de weergave van de websites te verbeteren en te versnellen, de aangeboden informatie voor specifieke doelgroepen aan te passen en voor te bereiden en de websites vorm te geven volgens de voorkeuren van de gebruiker.

Daarnaast verwerken we deze informatie om ervoor te zorgen dat we onze gebruiksvoorwaarden naleven, om ons te kunnen verdedigen tegen juridische claims en om frauduleuze en soortgelijke acties, waaronder aanvallen op onze IT-infrastructuur, te voorkomen en tegen te gaan.

De wettelijke basis voor de verwerking is de bescherming van de hierboven beschreven gerechtvaardigde belangen van Siemens Healthineers als websitebeheerder (artikel 6, lid 1, sub (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG’’).

Abonnement op informatie en deelname aan enquêtes

Op onze website kunt u zich abonneren op verschillende soorten informatie, bijvoorbeeld met een abonnement op een nieuwsbrief. Ook kunt u ons opmerkingen en feedback geven door deel te nemen aan enquêtes.

Siemens Healthineers verwerkt persoonsgegevens die u via de website heeft ingevoerd, zoals contactgegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer) of opmerkingen. Siemens Healthineers gebruikt deze gegevens om contact met u op te nemen en de gevraagde informatie te verstrekken, om uw opmerkingen en feedback te verwerken en om de aangeboden informatie voor specifieke doelgroepen aan te passen en voor te bereiden.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub (a) van de AVG).

Gebruik van contactformulieren en chatbots

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via contactformulieren en chatbots op onze website of op een andere manier uw contactgegevens verstrekken. Siemens Healthineers verwerkt contactgegevens die u verstrekt, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres of telefoonnummer, evenals informatie die u verstrekt in een verzoek om support, om te reageren en uw contact of verzoek te verduidelijken.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming (Artikel 6 lid 1 sub ( a) van de AVG GDPR). Als uw verzoek gericht is op het sluiten van een contract, is de rechtsgrondslag voor de verwerking de uitvoering van een contract (artikel 6, lid 1, sub (b) van de AVG).

Online Services

Op onze website kunt u zich voor verschillende Siemens Healthineers Online Services registreren. Dit kan door uw persoonsgegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot technische documenten van onze producten of om informatie uit te wisselen in gebruikersforums.

Siemens Healthineers verwerkt de persoonsgegevens die u heeft ingevoerd bij het gebruik van de Siemens Healthineers Online Services. Bijvoorbeeld bij het registreren of inloggen, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, reacties of forumberichten.

Siemens Healthineers verwerkt uw persoonsgegevens:

 • om de diensten en functies van Online Services te leveren en om uw gebruik te beheren of om u in staat te stellen de diensten en functies van Online Services te gebruiken;
 • om uw identiteit te verifiëren en gebruikersauthenticatie mogelijk te maken;
 • om naleving van onze gebruiksvoorwaarden te waarborgen, juridische claims vast te stellen of te verdedigen en frauduleuze of soortgelijke handelingen, waaronder aanvallen op onze IT-infrastructuur, te voorkomen.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub (a) van de AVG), bij uitvoering van een contract (artikel 6, lid 1, sub (b) van de AVG) of de bescherming van de legitieme belangen van Siemens Healthineers als de aanbieder van online diensten (artikel 6 lid 1 sub (f)van de AVG).

Verwerking persoonsgegevens over uw zakelijke relatie met Siemens Healthineers

In het kader van een zakelijke relatie met Siemens Healthineers verwerken wij persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten, geïnteresseerden, verkooppartners, leveranciers en partners ("business partners"). Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Siemens Healthineers voor business partners onderaan de pagina onder "Downloads". 


We gebruiken cookies op deze website. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookiebeleid. Het beschrijft ook hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van cookies.


Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de website van Siemens Healthineers en niet op websites en applicaties van derden. De website van Siemens Healthineers kan links bevatten naar websites en applicaties van derden die voor u interessant kunnen zijn. Siemens Healthineers is niet verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens door websites of applicaties die niet door Siemens Healthineers worden beheerd. Ook is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van de respectievelijke aanbieders.


Siemens Healthineers biedt ook een verscheidenheid aan applicaties die u kunt downloaden naar uw mobiele devices, zoals uw smartphone ("Mobile Apps"). Sommige van deze apps hebben hun eigen privacybeleid dat bekeken kan worden in de App Store, voorafgaand aan het downloaden van de mobiele app, en in de mobiele app zelf.


Siemens Healthineers werkt samen met andere aangesloten bedrijven en externe dienstverleners en kan daarom uw persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden overdragen aan:

 • andere Siemens Healthineers- en Siemens Groep-bedrijven;
 • serviceproviders die gegevens verwerken als onderdeel van hun dienstverlening aan Siemens Healthineers (bijvoorbeeld service providers voor IT-onderhoudsactiviteiten, het verwerken van vragen en het beheer van gebruikers-ID’s);
 • rechtbanken, arbitragetribunalen, autoriteiten of juridisch adviseurs, indien dit nodig is om te voldoen aan de wetgeving die van toepassing is of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als een wereldwijde onderneming heeft Siemens Healthineers ook dochterondernemingen in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) ('derde landen') en werkt het samen met externe dienstverleners die zich mogelijk ook in derde landen bevinden. Derde landen zijn landen waar de wetgeving die van toepassing is niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming aan betrokkenen garandeert als binnen de wetgeving binnen EER.

Als ontvangers van uw persoonsgegevens zich bevinden in derde landen waarvoor de Europese Commissie geen toereikend besluit heeft genomen dat er in deze derde landen een passend niveau van gegevensbescherming bestaat, zal Siemens Healthineers andere maatregelen nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de AVG.

We geven uw persoonsgegevens daarom alleen door aan Siemens Healthineers bedrijven en Siemens bedrijven in derde landen als ze de bindende bedrijfsregels van Siemens voor de bescherming van persoonsgegevens (Binding Corporate Rules, "BCR") hebben geïmplementeerd en deze zijn goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Meer informatie over de Siemens BCR vindt u onder "Downloads" onderaan deze pagina.

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan externe ontvangers in derde landen, bijvoorbeeld (1) als de Europese data privacy regels zijn overeengekomen met Siemens Healthineers, (2) als de Binding Corporate Rules van toepassing zijn.

Meer informatie en een kopie van de ingevoerde maatregelen zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Siemens Healthineers Data Privacy Organization (zie contactgegevens onder "Contact").


Siemens Healthineers verwerkt alleen uw persoonsgegevens zolang het nodig is om het doel van de verwerking te vervullen (bijvoorbeeld totdat de kwestie waarover u contact met ons heeft volledig is opgehelderd) of totdat u uw toestemming intrekt of geen bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere rechtsgrondslag of dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking. Voor zover Siemens Healthineers uw persoonsgegevens moet verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen of de verwerking noodzakelijk is voor het uitoefenen of verdedigen van juridische claims, bewaart Siemens Healthineers uw persoonsgegevens totdat aan de wettelijke verplichting is voldaan of juridische claims zijn ingediend.


Volgens de in de EU/EER geldende wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u het recht - mits aan de desbetreffende wettelijke vereisten is voldaan - om:

 • bevestiging te krijgen of Siemens Healthineers persoonsgegevens over u verwerkt en, in dat geval, toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die door Siemens Healthineers worden verwerkt, evenals andere informatie;
 • rectificatie te verkrijgen van uw onjuiste persoonsgegevens verwerkt door Siemens Healthineers;
 • van Siemens Healthineers de verwijdering van uw door Siemens Healthineers verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen;
 • van Siemens Healthineers de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
 • uw persoonlijke informatie te verkrijgen die u aan Siemens Healthineers hebt verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en in een computer in te voeren formaat, of verzoeken dat uw persoonlijke informatie wordt overgedragen aan een andere ontvanger;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Siemens Healthineers en, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op legitieme belangen.

Als u Siemens Healthineers toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken heeft geen invloed op de rechtsgeldigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming die daaraan voorafging. Na intrekking mag Siemens Healthineers uw persoonsgegevens alleen verwerken voor zover Siemens Healthineers de verwerking op een andere rechtsgrondslag kan baseren.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met de Siemens Healthineers Data Privacy Organization (zie contactgegevens onder "Contact").


De Data Protection Officer van Siemens Healthineers en de Siemens Healthineers Data Privacy Organization bieden ondersteuning bij alle vragen met betrekking tot data privacy, maar ook voor vragen, opmerkingen, zorgen of klachten. U kunt met beide contact opnemen via info.be@siemens-healthineers.com.

De Data Protection Officer en de Siemens Healthineers Data Privacy Organization zullen altijd hun best doen om uw verzoek of klacht te behandelen en te verhelpen. Naast contact opnemen met beide, heeft u ook de mogelijkheid om op elk moment contact op te nemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming met uw vraag of klacht. Een overzicht van de nationale en internationale gegevensbeschermingsautoriteiten is hier beschikbaar.

Dit privacybeleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De datum van de laatste update vindt u aan het begin van dit privacybeleid. We raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om te controleren op eventuele updates.

Downloads

Binding Corporate Rules (“BCR”) – Summary of Third Party Rights
Siemens Healthineers Business Partner Privacy Notice