Siemens Healthineers About Us

We pioneer breakthroughs in healthcare.

For everyone. Everywhere. Sustainably.

Onze missie

Wanneer onze gezondheid op het spel staat, rekenen we erop dat artsen de best mogelijke beslissingen nemen - van snelle, vroege diagnoses tot de meest effectieve behandelingen en opvolging. Als pionier werken we elke dag om fundamentele doorbraken mogelijk te maken in de gezondheidszorg. We stellen daarmee zorgprofessionals in staat om hoogwaardige zorg te verlenen die leidt tot het beste resultaat voor patiënten.

Ons portfolio aan producten, diensten en oplossingen speelt wereldwijd een cruciale rol in klinische besluitvorming en behandeltrajecten, elke dag opnieuw. Patiëntgerichte innovatie is en blijft de kern van ons bedrijf. Wij streven naar betere resultaten en ervaringen voor patiënten, altijd en overal.

We pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere. Sustainably.


Daarom geven we elke dag het beste van onszelf, om het leven van patiënten en hun families te verbeteren.

Siemens Healthineers in cijfers

Onze innovatiedrift

Aan de hand van deze sterke troeven blijven we de strijd aangaan tegen de meest voorkomende ziekten - kanker, hart- en vaatziekten en neurovasculaire ziekten. Niet alleen met de bedoeling om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, maar ook om de toegang ernaartoe te vergroten.

Siemens Healthineers_about

Ongeveer drie miljard mensen in de wereld hebben geen toegang tot gezondheidszorg. Het gros van die patiënten lijdt nog steeds aan ziekten, die perfect behandelbaar zouden zijn mochten ze toegang hebben tot betaalbare diagnose en therapie. Wij vinden dat iedereen toegang moet hebben tot gepersonaliseerde kwaliteitszorg.

Wereldwijd moet de gezondheidssector tegen vele uitdagingen opboksen: beperkte financiële middelen, tekorten aan opgeleid personeel, geografische barrières en een ontoereikende lokale infrastructuur. Deze beperkingen worden nog versterkt door de vergrijzing, de toename van chronische ziekten en de toename van noodsituaties als gevolg van de klimaatverandering.

Spitstechnologie kan alleen maar haar nut bewijzen als zij voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. Daarom moeten we innovatie en schaalbaarheid combineren. Onze oplossingen moeten zich kunnen aanpassen aan de behoeften van zorgverstrekkers en de lokale infrastructuren waarin zij moeten functioneren.Alle zorgsystemen hebben één gemeenschappelijk doel: kwaliteitszorg bieden waar betere resultaten met minder middelen bereikt worden. En terwijl de sector van de medische technologie een wereldwijde business is, moet de zorg noodzakelijkerwijs lokaal worden geleverd.

Purpose_Our-innovation-legacy

Wij zijn een toonaangevende wereldspeler, met een geschiedenis die gekenmerkt wordt door een lange traditie van technische innovatie.

Minder dan een jaar na de ontdekking van de röntgenstraling door Wilhelm Conrad Röntgen in 1895, ontwierpen wij ons allereerste medische röntgenapparaat.

De brief die Röntgen in 1896 schreef en waarin hij de kwaliteit van de door Siemens ontworpen buizen prees, wordt nog steeds bewaard in onze archieven.

<p>Wilhelm Conrad Röntgen (1896)</p>

Deze eenvoudige maar lovende woorden staan op de waarschijnlijk mooiste postkaart van het bedrijf.

Ook vandaag zetten onze ingenieurs en onderzoekers de traditie van innovatie in het bedrijf wereldwijd verder. Daartoe investeren wij jaarlijks 1,5 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling. Wij bezitten ongeveer 23.000 industriële eigendomsrechten, waarvan meer dan 14.000 patenten. Door onze spitstechnologie op de markt te brengen, staan we ten dienst van zowel patiënten, gezondheidswerkers en als de samenleving als geheel.

Onze cultuur

Een inclusieve cultuur

Om de kracht en het potentieel van ieder van ons te benutten, werken we aan een cultuur waarin iedereen meetelt. In overeenstemming met onze waarden zetten wij ons in om diversiteit in al haar vormen te bevorderen, op alle niveaus van ons bedrijf.

Een inclusieve cultuur is een absolute voorwaarde in een bedrijf dat als doel heeft zich in te zetten voor het welzijn van de acht miljard mensen op onze planeet. Door diversiteit hoog in het vaandel te voeren, kunnenwe ons beter verplaatsen in de mensen - of dat nu klanten of patiënten zijn - hun gemeenschappen en de specifieke uitdagingen waarvoor zij staan. Diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn daarom belangrijke aspecten van onze bredere verantwoordelijkheden.

Bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties (VN) is een prioriteit van onze bedrijfsstrategie en we bouwen voort op onze unieke cultuur.

Als een van de toonaangevende medische technologiebedrijven focussen wij onze duurzaamheidsinspanningen op het verbeteren van de levenskwaliteit door de toegang tot zorg uit te breiden, dragen wij bij aan een regeneratieve en gezonde omgeving en bevorderen wij diversiteit, gelijkheid en inclusie. Wij innoveren duurzaam om gezondheidszorg mogelijk te maken voor iedereen, overal.

Afin de pérenniser sa solidité financière et de gagner en autonomie entrepreneuriale, Siemens a procédé à la scission (spin-off) de sa branche médicale en 2016 pour continuer à façonner l’innovation dans la santé. Siemens Healthineers était né. L’entreprise, qui a été introduite à la Bourse de Francfort en 2018, est cotée à l’indice DAX, l’indice boursier allemand de référence, depuis 2021.

Onze strategie

Met onze gezamenlijke missie, waarden en unieke troeven zetten we de volgende stap in de evolutie van ons bedrijf, bedienen we nog meer klanten en patiënten en stellen we onszelf nog ambitieuzere doelen. De afgelopen jaren zijn we gegroeid dankzij de overnames van ECG Management Consultants, Corindus, en de fusie met Varian. Tijdens de fase “New Ambition” van onze strategie, zullen we ons concentreren op de volgende prioriteiten:

Door de krachten en vaardigheden van onze medewerkers te bundelen en ons portfolio te versterken, streven wij één doel na: We pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere. Sustainably.