Medische beeldvorming

Vroege detectie van de ziekte leidt tot een meer gerichte behandeling
Medische beeldvorming wordt steeds belangrijker in de gezondheidssector. Constante vooruitgang in beeldvormingstechnieken kan ziekten eerder en preciezer detecteren, voor meer gerichte, minder invasieve behandeling en nauwlettende monitoring van de therapeutische respons.


1