Güvenli bir yeniden açılma yolunda Geniş ölçekli laboratuvar testlerinden hasta başı testlerine kadar yüksek kaliteli birçok COVID-19 test seçeneği, bizi bir sonraki aşamaya götürecektir.

Siemens Healthineers COVID-19 Hero Virus

Pandeminin sonraki aşamalarına geçerken, oldukça yüksek kesinlikte, geniş ölçekli testler yapmak çok önemlidir. Testler ister dünyanın dört bir yanında laboratuvarlarda isterse de yerel eczanenizde yapılıyor olsun, topluluklarımızda güvenli hareketi en iyi şekilde sağlamak için test sonuçlarının çok yüksek kalitede olması gerekir. Siemens Healthineers, COVID-19 hastalarının taranması ve tespit edilmesinden yönetimi ve takibine kadar kapsamlı bir test portföyü sunuyor.  

  Mevcut enfeksiyonun tespitinde kullanılan testler: 

 • Hasta başı, hızlı antijen testi, COVID-19 semptomları gösteren veya göstermeyen kişiler için hızlı COVID-19 tanısının konulması gereken her yerde uygulanabilir. Burun örneklerini, sağlık hizmeti yöneticisi toplayabilir veya bir sağlık personeli gözetimi altında kişinin kendisi alabilir. Herhangi bir laboratuvar personeli veya ekipmanına ihtiyaç yoktur. Hızlı antijen testleri, bazı ülkelerde kişinin kendisi tarafından evde de uygulanabilir.
 • Laboratuvar merkezli antijen testleri, iyileştirilmiş iş akışıyla sürüntü alımı sonrası bir saat içinde mevcut enfekte olmuş bireyleri hızlı bir şekilde tespit etmede kullanılabilir. Bu testler, hızlı, yüksek hacimli laboratuvar ekipmanı ile topluluk testlerine imkan verir ve otomatik sonuçlar sunarak halk sağlığı yetkililerine raporlamayı daha elverişli hale getirir.
 • Moleküler PCR testi, bulaşıcı bir salgını anlamak için kritik öneme sahiptir ve RT-PCR testimiz SARS-CoV-2 enfeksiyonunu belirlemede esastır. Pandemi devam ederken, bölgesel mevsimsel gripler ve diğer mevsimsel salgınlar da hastanın semptomlarına SARS-CoV-2 patojeninin sebep olup olmadığını anlamayı giderek daha önemli hale getirmektedir.

  Bağışıklık tepkisini izlemede kullanılan testler:

 • Laboratuvar antikor (seroloji) testleri, hastanın kanında bulunabilecek antikorları tespit ederler. Bu antikorlar, hastanın virüse karşı bağışıklık tepkisi oluşturup oluşturmadığını gösterir. COVID-19 hastalığının tam kapsamını belirlemede, pandemi ile mücadele etmede ve toplum güvenini yeniden inşa etmede bu yöntem kritik bir öneme sahiptir. Testlerimiz, %99'un üzerinde belirlilik ve düşük yanlış pozitif sonuç verme oranı sağlaması ile bilime en üst derecede odaklanarak tasarlanmıştır ve aynı şekilde tasarlanmaya devam etmektedir. Dünya çapında kurulu en büyük laboratuvar ekipmanı tesislerinden biri olarak, yüz binlerce hastaya yüksek kaliteli testlere erişim imkanı veriyoruz. Bu testler, etkili aşılama stratejisi sağlamada ve bağışıklığı daha iyi anlama arayışına yardımcı olmada önemlidir.    

COVID-19 testi hakkında

Enfekte olmuş bireyleri hızlı bir şekilde teşhis etmek ve izole etmek için kullanılan hızlı ve büyük ölçekli laboratuvar antijen testinden, hastalığın uzun vadeli yönetimi ve izlenmesine yönelik doğru ve erken teşhis için altın standart olan PCR testine kadar, pandemi ile mücadele etmek ve toplum güvenini yeniden inşa etmek için birçok seçenek vardır. 


PPP Report on Antibody Testing

Birleşik Krallık Kamu Politikası Projeleri (PPP) ile Siemens Healthineers tarafından ortaklaşa hazırlanan yeni bir rapor, antikor testlerinin COVID-19 aşılama programının etkililiğini artırma potansiyelinin yanı sıra karşılaşılan mevcut engelleri de ele almaktadır. Rapor, toplum sağlığı, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personeli ve sektörün pandemi sonrasında yeni ve sürdürülebilir tanı ve izleme sistemleri ile işbirliğinde olmayı göz önünde bulundurmasını öneriyor.

Rapor, aşağıdakileri içeren bir dizi önemli öneriler tanımlamaktadır:

 • Antikor testi, toplumu gözetmek ve yetersiz aşı tepkisi riski altında olanları test etmek için yararlı bir araştırma aracı olarak değerlendirilmelidir.
 • Ek aşılamanın uygunluğunu belirlemede aşı sonrası antikor düzeylerini ölçmek, aşı koruması hedefli strateji olarak önerilmiştir. Bu yaklaşımın uygulanabilirliği acil değerlendirme gerektirmektedir.
 • Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve G7 ülkeleri gibi kuruluşlar da dahil olmak üzere Birleşik Krallık gibi ülkeler, acilen COVID-19 antikor standartlarını geliştirmek için global bir çabayı desteklemelidirler.    
 • * ABD'de geçerli değildir.  Toplumu yeniden açmaya çalışırken, daha büyük insan grupları için test yapmayı nasıl artırabiliriz? Yüksek kaliteli laboratuvar testi kullanarak antijen testini uygulamak, RT-PCR testine etkili bir alternatif olabilir. Yüksek verimli laboratuvar testleri, büyük insan gruplarını hızlı ve güvenli bir şekilde test etmenize, pozitif vakaları RT-PCR testine göre daha hızlı izole etmenize ve böylece izlenmesi gereken hastaları daha erken belirlemenize olanak tanır. Siemens Healthineers SARS-CoV-2 antijen testi gibi3 yüksek hassasiyete ve geniş klinik erişime sahip laboratuvar testleri, bizi bir sonraki adıma götürmede etkili bir araç olabilir. 


  VariantPetrol

  Varyantlara karşı bağışıklık sistemimizin nasıl tepki verdiği ve bunu nasıl test edeceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek, araştırılması gereken bir alandır.

  Hem medyada hem de bilimsel araştırma makalelerinde, SARS-CoV-2'nin farklı varyantları ve bu varyantların virüsün toplumda yayılması üzerindeki etkisinin yanı sıra virüsün ölüm oranı ve varyantların aşı korumasını azaltma olasılığı veya test ile tespit edilebilmesi hakkında birçok tartışma yapılmaktadır. Varyant endişesi ortaya çıkmaya devam edecek ve pekiştirilmiş gözetim, daha erken teşhis koymayı destekleyecektir. Varyantlar ve bunların toplum sağlığı programları üzerindeki etkileri hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? 

  "Viral varyant" terimi kafa karıştırıcı olabilir ve sıklıkla (ve yanlış şekilde) mutasyonlar, suşlar ve soylar gibi diğer terimler ile alternatif şekilde kullanılır. Bu terimler birbiri ile ilişkili olsa da farklılıkları vardır.15 Özellikle RNA virüslerinde mutasyonlar normaldir, çoktur ve beklenilirdir. Peki varyantlar, mutasyonlar ve suşlar arasında ne gibi farklar var? 

  Nötrleştirici antikordan kaçabilen varyantlara yönelik endişeyi daha iyi anlamak için, ilişkili mevcut varyantlara yönelik endişenin anlaşılması gerekir. Dünyanın birçok bölgesinde "endişe verici varyantların" tespit edilmesi (ilk olarak Birleşik Krallık, Güney Afrika, Brezilya ve ABD'de belirlenen ve şimdilerde birçok ülkede tespit edilenler de dahil olmak üzere), bu konuya yönelik tanınırlığı artırdı ve inceleme başlattı.15, 17, 18 Ülkeler genişletilmiş dizilim gözetleme programlarını başlattıkça, küresel çapta daha çok varyant tanımlanmaya başlamıştır. Bu "endişe verici varyantların" her biri hakkında ne biliyorsunuz? 

  Ülkeler, çoğunlukla spike proteinindeki mutasyonlara odaklanan genişletilmiş dizilim gözetleme programlarını başlattıkça, daha çok varyant tespit edilmeye devam etmektedir. Mevcut erişilebilir aşıların hepsi (ve geliştirilmekte olanların çoğu), virüsün insan reseptör hücrelerine bağlanmasına yardım eden reseptör bağlama alanları (RBD) içeren virüslü spike proteinini hedef almaktadır. 


  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34