Otoimmün Hastalıklar

Otoimmün hastalıkların erken teşhisi, bireylerin hayatını engelleyen koşulların ortaya çıkmasını önlemek üzere erken tedavi uygulanması açısından çok önemlidir. Siemens, otoimmün hastalıkların tanısı ve takibi için klinisyenlerin ihtiyaç duyduğu araçları sunuyor.

Otoimmün hastalıklar, immün sistemin bir hata sonucu sağlıklı vücut dokularına saldırıp zarar vermesiyle oluşur. 80’den fazla otoimmün hastalık vardır.

Normal koşullarda immün sistemdeki akyuvarlar, vücudu antijen adı verilen zararlı maddelerden korur. Bu antijenlere örnek olarak bakteri, virüs, toksin, kanser hücreleri, başka bir insanın ya da canlı türünün kanı veya dokusunu sayabiliriz. İmmün sistem, bu zararlı maddeleri yok eden antikorlar üretir.

Otoimmün hastalığı olan kişilerde immün sistem sağlıklı vücut dokusu ile antijenleri ayırt edemez. Dolayısıyla tepki olarak normal vücut dokularını da yok eder. Bu tepki, alerjide olduğu gibi hipersensitivite reaksiyonudur.

Kaynak http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001819/