Špičkové vzdelávanie lekárov

Virtuálny Simulátor pre MR či CT

Vzdelávanie na simulátore = kvalita a efektivita

SmartSimulator

Špecialisti v oblasti rádiológie sa môžu vzdelávať novým a nanajvýš veľmi praktickým spôsobom. Využite unikátny edukačný simulátor pre kontinuálne vzdelávanie vášho personálu na rádiologických oddeleniach aj bez účasti školiaceho tímu.

Smart Simulator je inteligentné riešenie pre zdravotnícke zariadenia zo skupiny hybridného vzdelávania, ktoré zefektívni mnohé procesy. Vďaka nemu majú lekári plnohodnotnú skúsenosť s reálnym medicínskym prístrojom. Týmto spôsobom sa nielen zvyšuje úroveň odbornosti personálu, ale zároveň sa optimalizuje doba vyšetrovania pacientov, čo má jednoznačný pozitívny ekonomický dopad na efektívnejšiu prevádzku zdravotníckeho zariadenia.

Smart Simulator ponúka široké portfólio technického, klinického a prevádzkového vzdelávania. Je možné ho použiť samostatne, ale aj v kombinácii s ďalšími spôsobmi hybridného vzdelávania. 

Marek Rusnak

Marek Rusnak
marek.rusnak@siemens-healthineers.com

+421 (904) 445 529