CLINITEST® Rapid COVID-19 

Antigen Test 


Škálovateľné antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 v priebehu niekoľkých minút.


Zastavte šírenie pomocou dostupného testovania pre všetkých.


Postup samotestovania nájdete na tejto stránke.


covid-19

„Spoločnosť Siemens Healthineers okamžite po prvom hlásení o možnej chybovosti antigénových testov CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test pristúpila v koordinácii s výrobcom k hĺbkovej kontrole každej šarže, ktorá bola doručená na Slovensko, ako aj ku kontrole podmienok, za ktorých boli testy na Slovensko prepravované. Dôkladné šetrenie potvrdilo 100-percentnú spoľahlivosť dodaných testov a vylúčilo akékoľvek náznaky chybovosti jednotlivých šarží. Pri prevoze materiálu boli splnené všetky podmienky tak, aby sa zachovala požadovaná kvalita testov. Môžeme teda vylúčiť, že by testy boli vystavené nízkej teplote či došlo ku kontaminácii roztoku. Spoločnosť bude naďalej plne súčinná pri prípadných kontrolách zo strany Ministerstva zdravotníctva SR s cieľom odhaliť možnú príčinu medializovaného problému.“