meetup

Healthineers Webinars Slovakia

Aktuálne

meetup2

Dátum: 12.05.2022 o 18:00 cez MS Teams

Presenter: Marián Hudák

V poslednom desaťročí sa počítačová grafika rozšírila na úroveň webových prehliadačov.

Vznik softvérovej knižnice WebGL otvoril nové možnosti pre vývoj inovatívnych webových technológií, zameraných predovšetkým na oblasť virtuálnej reality.

Dnes existuje široké spektrum webových rámcov a knižníc, ktoré zjednodušujú a urýchľujú prototypovanie virtuálnych prostredí.

V rámci webinára si predstavíme open-source webový rámec A-Frame, ktorého silné stránky predstavujú:

  • multiplatformovú podporu,
  • jednoduchú implementáciu (HTML, JavaScript),
  • použitie entitno-komponentového systému,
  • využívanie technológií WebVR a WebXR,
  • vizualizáciu prostredníctvom webového prehliadača,
  • rýchle prototypovanie virtuálnych prostredí.

A-Frame sa v priebehu krátkeho časového horizontu stal populárnym pre vývoj webových XR aplikácií.

V súčasnosti je využívaný v rôznych odvetviach - od vedy a výskumu, cez herné prostredia, virtuálne prehliadky a priemyselné aplikácie.

Hlavným cieľom bude ukázať si predovšetkým tvorbu virtuálneho prostredia od úplného začiatku.

Zároveň si spoločne vyskúšame implementované riešenie.

Webinár bude v slovenčine s trvaním približne 60 minút.

Pripravujeme

Videoarchív