Informačné centrum pre správne radiačné dávkySprávny prístup k manažmentu radiačných dávok

Nie vždy je to o minimálnej dávke, ale presne o tej správnej dávke pre každého pacienta a pre každé zariadenia. Náš prístup spája zdravotnícku technológiu so potrebnými údajmi a službami, aby sa dávka mohla udržateľne riadiť v celej Vašej inštitúcii.