Siemens klinické laboratóriáVáš zdroj pre sprievodnú diagnostiku a testy s vysokou komplexnosťou

Siemens Healthineers Clinical Laboratory (SCL) vyvíja inovatívne, vysoko komplexné testovacie riešenia pre klinické laboratóriá, čo vedie k pokroku v oblasti personalizovanej medicíny.

V rámci partnerstva s významnými farmaceutickými spoločnosťami, SCL pracuje na vývoji najmodernejších diagnostických testov a slúži ako expertné klinické laboratórium pre špecializované, vysoko komplexné laboratórne testy určené na použitie v klinických štúdiách.