Vzdelávacie programy a benefity

Vzdelávacie programy a školenia

Vzdelávacie programy

Vzdelavanie

Vzdelávanie pre našich zamestnancov:

  • E-learningové vzdelávacie programy
  • Výučba anglického a nemeckého jazyka
  • Technické, odborné školenia
  • Školenia zamerané na rozvoj soft skills
  • Školenia zamerané na rozvoj riadiacich zručností
  • Bezplatný prístup k PLURALSIGHT – WBT platforme
  • Účasť na svetovo známych IT konferenciách, ako je Microsoft IGNITE pre najlepších zamestnancov
  • Široké portfólio projektov v oblasti zdravotnej starostlivosti, možnosť rotácie pracovných miest v rámci spoločnosti – kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, zdravotnícke IT služby