CLINITEK Status® Connect System

CLINITEK Status® Connect SystemZwiększona kontrola nad procesem badania moczu w miejscu opieki nad pacjentem.

System CLINITEK Status® Connect usprawnia komunikację (bezprzewodową lub przewodową) i nadzór nad badaniami moczu wykonywanymi w miejscu opieki nad pacjentem.

 • Oferuje elastyczne rozwiązania komunikacyjne, integrując dane bezpośrednio z systemami LIS, EMR lub przez oprogramowanie do zarządzania danymi w miejscu opieki nad pacjentem
 • Dzięki współpracy z wiodącymi systemami zarządzania danymi, poprawia wydajność pracy 

 • Skaner kodów kreskowych umożliwia szybkie wprowadzenie informacji o partii i terminie ważności, za pomocą jednego skanowania.

 • Poprawia bezpieczeństwo, dzięki zaawansowanym funkcjom kontroli pracy operatorów, chroniącym przed nieautoryzowanym użyciem

 • Zapewnia zgodność ze standardami, niezależnie od lokalizacji, w której wykonywane są badania, dzięki programowalnym protokołom kontroli jakości i związanej z nimi możliwości blokady wykonywania oznaczeń

 • Auto-Checks* help to ensure the quality and accuracy of data while facilitating an enhanced interpretation of results.

Cechy i korzyści

Możliwość nadzorowania procesu badania moczu w miejscu opieki nad pacjentem, dzięki CLINITEK Status Connect

Elastyczna i wydajna komunikacja

 • Możliwość połączenia z LIS/HIS, EMR lub rozwiązaniami middleware 

 • Komunikacja bezprzewodowa, za pomocą Ethernet lub transmisji szeregowej

 • Obsługa protokołów HL7 i POCT1-A2

 • Współdziałanie z wiodącymi systemami zarządzania danymi, umożliwiającymi centralizację kontroli i nadzoru nad badaniami, w tym: RAPIDComm® Data Management System i Connectivity SolutionSiemens; Conworx Technology POCcelerator™; MAS RALS®-Plus; TELCOR Quick-Linc®

Zaawansowana kontrola operacyjna i zarządzanie

 • Umożliwia definiowanie poziomów uprawnień operatorów
 • Pozwala na ograniczenie dostępu do systemu tylko do zdefiniowanych użytkowników
 • Dzięki odpowiedniej konfiguracji, zapobiega użyciu przez nieupoważnione osoby

Usprawniona kontrola jakości

 • Opcjonalny czytnik kodów kreskowych eliminuje czynności manualne i ogranicza ryzyko pomyłek podczas wpisywania danych

 • Aktualizowanie na bieżąco uprawnień dostępu i ich blokada w razie potrzeby 

 • Definiowanie protokołów kontroli jakości dla operatorów w obrębie różnych lokalizacji
 • Blokada w przypadku nieprzestrzegania protokołu lub niepowodzenia testu kontroli jakości
 • Dokumentacja kontroli jakości i raporty dostępne na żądanie

 • Możliwość przechowania w pamięci do 200 wyników kontroli jakości

Poprawa spójności danych

Funkcja Auto-Checks:

 • Sprawdzanie każdego paska pod kątem narażenia na wilgoć, w celu wyeliminowania zafałszowanych wyników

 • Wykrywanie możliwych interferencji w badanych próbkach i umieszczenie odpowiedniej informacji na wydruku dla dokładniejszej interpretacji wyników

 • Oszczędność czasu, dzięki identyfikacji typu pasków Siemens

Testy

System CLINITEK Status Connect zapewnia automatyczny odczyt następujących parametrów przy użyciu testów z rodziny Multistix®:

 • Leukocyty
 • Azotyny
 • Białko
 • Krew
 • Glukoza
 • Ketony
 • Bilirubina
 • Urobilinogen
 • pH
 • Ciężar właściwy

 • Kreatynina
 • Wskaźnik białko/kreatynina
 • Albumina

 • Wskaźnik albumina/kreatynina (ACR)
 • Test ciążowy CLINITEST® hCG 

Specyfikacje techniczne

Testy półilościowe

Rutynowe badania moczu

albumina, bilirubina, kreatynina, glukoza, ketony, leukocyty, azotyny, pH, białko, ciężar właściwy i urobilinogen

Badania w kierunku chorób nerek

wskaźnik albumina/kreatynina

Test ciążowy

Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG)

Ogólna specyfikacja

Głębokość

27,2 cm (10,7 cala)

Szerokość

17,1 cm (6,7 cala)

Wysokość

18,5 cm (7,5 cala)

Masa

2,3 kg (5,0 funtów)

Parametry elektryczne

100 V - 240 V AC, 50-60 Hz

Zasilanie bateryjne

Niedostępne

Zakres temperatur otoczenia

18 do 30ºC (64 do 86ºF)

Zakres wilgotności

wilgotność względna od 18% - 80%, bez kondensacji

Zgodność

UL, CE, EMC

Kalibracja

automatyczna, wykonywana samoczynnie

Możliwości komunikacyjne

Protokół komunikacyjny

HL7, POCT1-A2

Opcje transmisji danych

połączenie bezprzewodowe, Ethernet lub szeregowe

Możliwość połączenia z systemami zarządzania danymi w miejscu opieki nad pacjentem*

 • Siemens RAPIDComm® Data Management And Connectivity Solution 

 • MAS RALS®-Plus

 • Telcor Quick-Linc®

 • POCcelerator™

Pamięć

Wyniki badań pacjentów

700

Wyniki badań kontroli jakości

200

Identyfikatory operatorów

700

Funkcje zarządzania kontrolą jakości      

Przeprowadzanie i raportowanie kontroli jakości

Przypomnienia o kontrolach jakości lub monity o obowiązkowych czynnościach     

Blokada przez kontrolę jakości  

Wprowadzanie danych z użyciem kodów kreskowych    

Identyfikator pacjenta, Identyfikator i nazwa operatora, rodzaj kontroli jakości, numer partii i data ważności      

Obsługiwane kody kreskowe     

Code 93, Code 39 (z cyfrą kontrolną i bez), Code 128, Coda Bar, Interleaved 2 of 5 (z cyfrą kontrolną i bez)   

Funkcje zabezpieczenia dostępu             

Możliwość zdefiniowania do 700 operatorów

Blokada operatorów uniemożliwiająca korzystanie z systemu osobom nieupoważnionym

Możliwość dostosowania uprawnień dostępu każdego operatora do następujących funkcji:

 • Wykonywanie badań pacjentów
 • Wykonywanie testów kontroli jakości

 • Przywoływanie wyników

 • Modyfikowanie ustawień systemu