Badanie wskaźnika albuminowo-kreatyninowego (ACR) w moczu

Dlaczego to ważne i jak można wprowadzić to badanie w Państwa placówce


1 na 3 osoby jest zagrożona chorobą nerek.

Jeżeli chorujesz na cukrzycę, znajdujesz się w grupie ryzyka choroby nerek.

Jeżeli masz ponad 60 lat, znajdujesz się w grupie ryzyka choroby nerek.

Jeżeli masz nadciśnienie, znajdujesz się w grupie ryzyka choroby nerek.

Ryzyko to można zmniejszyć, wykonując proste badanie moczu.

Poproś lekarza o zbadanie Twojego wskaźnika ACR (tj. wskaźnika albuminowo-kreatyninowego)

Badanie wskaźnika ACR

Badania przesiewowe w kierunku chorób nerek są wprost na wyciągnięcie ręki, niezależnie od wielkości i specjalizacji placówki medycznej. Paski odczynnikowe Siemens CLINITEK® Microalbumin 2 wykrywają albuminę i kreatyninę w moczu, umożliwiając wyliczenie wskaźnika ACR (wskaźnik albuminowo-kreatyninowy) i w konsekwencji pozwalając na szybsze rozpoczęcie leczenia.

  • Wykrywanie choroby nerek na wczesnym etapie — czułość dla albuminy już od 10 mg/l
  • Wskaźniki wykorzystujące kreatyninę uwzględniają zmienność wyników albumin, zależnie od zagęszczenia moczu
  • Wynik gotowy po minucie
  • Redukcja błędów związanych z przepisywaniem wyników oraz krótszy czas oczekiwania — w przypadku stosowania wraz z analizatorami z rodziny CLINITEK Status® - wynikami można przetwarzać elektronicznie lub drukować

Połączenie analizatorów: CLINITEK Novus® oraz Atellica® UAS 800* w jeden w pełni zautomatyzowany system analizy moczu Atellica 1500* wyznacza nowe standardy dokładności i wydajności badań. Jest to w pełni zautomatyzowany cyfrowy system analizy moczu, który umożliwia pracę z większą liczbą próbek przy mniejszym nakładzie pracy i w krótszym czasie, a wszystko to przy zachowaniu wysokiej jakości uzyskiwanych wyników.Używaj kaset CLINITEK Novus PRO 12* i wykrywaj choroby nerek na wczesnym etapie. Kasety te pozwalają na badanie mikroalbuminurii, z wyznaczeniem wskaźnika albuminowo-kreatyninowego (A:C, ACR).

Współpraca z fundacją NFK

Siemens Healthineers oraz Fundacja NKF (National Kidney Foundation) podjęły współpracę  koncentrującą się na kwestiach edukacji, podnoszenia świadomości oraz badań przesiewowych pacjentów z grup wysokiego ryzyka. Nasze współdziałania przekładają się na najnowsze zalecenia NFK dotyczące poprawy wczesnego wykrywania chorób nerek w grupach zwiększonego ryzyka.Najnowsze rekomendacje zwracają uwagę lekarzy na istotną wagę badań przesiewowych pacjentów z grup wysokiego ryzyka, poprzez apel o włączenie badania albuminy w moczu do harmonogramu corocznych badań pacjenta.


National Kidney Foundation

Siemens Healthineers wspiera cele Fundacji NFK w zakresie podnoszenia świadomości, profilaktyki oraz leczenia przewlekłej choroby nerek (PChN). Poprzez działania interwencyjne oraz edukacyjne, członkowie porozumienia przekonują lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do odpowiednio wczesnego i regularnego przeprowadzania badań przesiewowych w grupie pacjentów podwyższonego ryzyka.


Your Kidneys And You video

W ciągu zaledwie trzech minut możesz znacząco podnieść swoją świadomość i wiedzę o funkcjonowaniu nerek - obejrzyj film „Twoje nerki i Ty” zrealizowany przez fundację NKF. Większość osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważną dla zdrowia rolę odgrywają ich nerki. Wcześnie wykryte schorzenia nerek można spowolnić lub nawet powstrzymać. Zachęcamy do zapoznania się z filmem i udostępnienia go dalej, by szerzej upowszechniać świadomość dotyczącą zdrowia nerek.


Określenie „choroba nerek” odnosi się do każdej choroby, dysfunkcji lub nieprawidłowości wpływającej na funkcjonowanie nerek. Firma Siemens Healthineers współpracuje z ośrodkami świadczącymi opiekę zdrowotną, pragnąc zwiększyć komfort pacjentów w ciągu całego procesu terapii nerek.


Help Raise Kidney Health Awareness infographic

Istotną drogą do poprawienia komfortu chorego, jest poszerzenie wiedzy na temat choroby nerek, niezależnie od tego, czy samemu jest się pacjentem, czy jego opiekunem. Wiedza taka daje większy komfort działania i sprawia, że decyzje dotyczące terapii są podejmowane bardziej świadomie.

1