Paski testowe CLINITEK® Microalbumin 2Badania w gabinetach, klinikach lub szpitalach w celu wczesnego wykrywania chorób nerek u pacjentów z cukrzycą.

Paski testowe CLINITEK® Microalbumin 2 umożliwiają określenie poziomu albuminy, kreatyniny i wskaźnika albumina/kreatynina w ciągu jednej minuty. Testy paskowe CLINITEK® Microalbumin pozwalają na badanie mikroalbuminurii u pacjentów z cukrzycą lub nadciśnieniem, w celu wykrywania chorób nerek na wczesnym etapie. Paski te są przeznaczone do użycia w analizatorach z rodziny CLINITEK Status®.

 • Wyniki poziomu albuminy, kreatyniny i wskaźnika albumina/kreatynina ułatwiają identyfikację klinicznie istotnej mikroalbuminurii

 • Zwiększona czułość dla albuminy, zgodnie z zaleceniami ADA: czułość rzędu 2,0 mg/dl

 • Dzięki zastosowaniu analizatorów z rodziny CLINITEK Status, wyniki korygowane są zależnie od zagęszczenia moczu, co zastępuje potrzebę zbierania i badania dobowej zbiórki moczu

Cechy i korzyści

Badanie pacjentów z cukrzycą przy użyciu pasków CLINITEK Microalbumin 2 jest łatwe i przystępne. . Ponieważ badanie w kierunku mikroalbuminurii może wykryć chorobę nerek we wczesnym stadium, lekarze mogą rozpocząć interwencję wcześniej, niż byłoby to możliwe w innym przypadku. Paski testowe CLINITEK Microalbumin 2 pozwalają na wykrycie podwyższonego poziomu albuminy szybciej, z większą czułością i dokładnością, niż produkty przeznaczone do ogólnego badania białka w moczu 1

Amerykańskie Stowarzyszenie Diabetologiczne stwierdziło, że „Coroczne testy w kierunku mikroalbuminurii pozwolą na identyfikację pacjentów z nefropatią w bardzo wczesnym etapie” 1.

Paski CLINITEK Microalbumin 2 użyte w analizatorach z rodziny CLINITEK Status zapewniają wyniki półilościowe wraz z wydrukiem raportu z badania, dzięki czemu idealnie nadają się do badań w miejscu opieki nad pacjentem. Próbki pacjentów można badać natychmiast, podczas wizyty w gabinecie lekarskim, przychodni czy szpitalu, zamiast wysyłać je do laboratorium i czekać na wyniki. Paski testowe umożliwiają również wygodne badanie dowolnie pobranych próbek moczu, eliminując konieczność ich pobierania w określonym czasie.

Paski odczynnikowe CLINITEK Microalbumin 2 nie są objęte wymaganiami CLIA, w przypadku zastosowaniach ich w analizatorach z rodziny CLINITEK Status.

Testy

Dostępne testy:

Albumina

Kreatynina

Wskaźnik albuminy do kreatyniny (A:C)

Specyfikacje techniczne

Skrócona instrukcja obsługi analizatora CLINITEK Status+

Turn ON CLINITEK Status+ analyzer
 • Włączyć analizator CLINITEK Status®+.
 • Obrócić wkładkę stolika tak, aby uchwyt paska testowego był zwrócony do góry.
 • Upewnić się, czy stolik i wkładka są czyste.
When the "Select" screen appears, touch the Strip Test screen button
 • Gdy wyświetli się na ekran „Select” (Wybierz), dotknąć przycisku Strip Test (Test paskowy) na ekranie dotykowym

 • Aby rozpocząć badanie, wyjąć pasek odczynnikowy z butelki.
 • Natychmiast zamknąć butelkę zakrętką.

 • Przeczytać kroki 3 i 4, a następnie przejść do kroku 3
Touch START on the "Prepare Test" screen
 • Wybrać przycisk START na ekranie „Prepare Test” (Przygotuj test).

 • Następnie, w ciągu 8 sekund, wykonać Krok 4.

Dip (1) strip in urine sample, wetting all pads
 • Zanurzyć (1) pasek w próbce moczu, zwilżając wszystkie pola testowe.

 • Natychmiast wyjąć pasek z moczu.

 • Podczas wyjmowania przeciągnąć (2) krawędź paska po boku pojemnika z próbką.

Blot by touching the edge of strip to paper towel to remove excess urine.
 • Osuszyć (3), dotykając krawędzią paska ręcznika papierowego, aby usunąć nadmiar moczu.

 • Włożyć (4) test paskowy do rowka w stoliku, polami testowymi do góry.

 • Wsunąć lub wcisnąć pasek do końca rowka. Nie dotykać pól testowych na pasku

After 8 seconds, test table will automatically be pulled into the instrument
 • Po 8 sekundach stolik testowy zostanie automatycznie wciągnięty do urządzenia.

 • Po zakończeniu analizy pojawi się ekran „Results” (Wyniki).

 • Wybrać opcję „More” (Więcej), aby wyświetlić drugi ekran „Results”.

Po zakończeniu testu

 • Wyrzucić test paskowy.

 • W razie potrzeby, pomiędzy badaniami przetrzeć stolik wilgotną chusteczką, aby usunąć wszelkie pozostałości moczu.

 • Zapisać lub wydrukować wynik z identyfikatorem pacjenta, zgodnie z przyjętą praktyką

1