Innowacyjne paski do analizy moczu z polami identyfikacyjnymi (ID bands)

Rodzina pasków do analizy moczu MULTISTIX® zawiera innowacyjne pola identyfikacyjne.

Innowacyjne paski do analizy moczu z polami identyfikacyjnymi (ID bands)

Pola identyfikacyjne pozwalają na uruchomienie systemu automatycznych kontroli (tzw. Auto-Checks), w przypadku użycia pasków z następującymi analizatorami CLINITEK®:

Dzięki uruchomieniu automatycznych testów kontrolnych, raportowane zostaną jedynie wyniki uzyskane za pomocą zatwierdzonych pasków do analizy moczu firmy Siemens. Takie działanie pozwala uniknąć błędów, które mogłyby wystąpić, gdyby w analizatorach wymienionych powyżej użyto niezatwierdzonych pasków (jako że nie można zagwarantować ich skutecznego działania w tych aparatach).

Korzyści płynące z zastosowania funkcji Auto-Checks

Wymienione analizatory wyposażone są w oprogramowanie rozpoznające pola identyfikacyjne i zapewniające przeprowadzenie  następujących kontroli automatycznych, w celu poprawy organizacji pracy, zapewnienia spójności wyników oraz uzyskania wiarygodnych informacji klinicznych, niezależnie od rodzaju placówki medycznej, w której są używane:

 • Minimalizuje wyniki fałszywie dodatnie, dzięki automatycznemu powiadamianiu o zawilgoceniu paska testowego, co  zapobiega raportowaniu potencjalnie błędnych wyników pacjenta.*
 • Umożliwia użytkownikowi zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro, dzięki raportowaniu wyników tylko z pasków do analizy moczu, które zostały zatwierdzone do użytku w analizatorach CLINITEK Status.
 • Pozwala na drukowanie raportów dotyczących potencjalnych interferencji występujących powszechnie w próbkach, dzięki czemu zapewnia dodatkowe informacje kliniczne, pomocne w diagnostyce pacjenta.**
 •  W przypadku stosowania różnych typów pasków do analizy moczu, eliminuje konieczność ręcznego wprowadzenia typu paska, pozwalając na oszczędność czasu i zminimalizowanie ryzyka ewentualnych pomyłek

* Dostępne tylko w przypadku pasków testowych Siemens z polem dla leukocytów
**Funkcjonalność niedostępna w USA

Paski testowe mogą być używane zarówno w analizatorach CLINITEK Status®, jak i CLINITEK Advantus® firmy Siemens, z taką samą skutecznością.

Firma Siemens jest zaangażowana w ciągły proces innowacji w dziedzinie analizy moczu, dostarczając swoim klientom rozwiązań usprawniających pracę oraz poprawiających jakość uzyskiwanych informacji klinicznych 

Używaj właściwie!
Aby uzyskiwać wiarygodne wyniki, stosuj właściwą technikę zanurzania oraz obchodzenia się z paskami testowymi.


For visual users

Używaj właściwie!
W przypadku wzrokowego odczytywania pasków testowych, należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania oraz informacjami umieszczonymi na jego etykiecie:

 1. Nie należy dotykać żadnych pól testowych, w tym pola identyfikacyjnego (ID band)
 2. Należy zastosować właściwą technikę zanurzania:
 • Zanurz całkowicie wszystkie pola testowe w próbce.
 • Uwaga: Jeśli zastosowano właściwą technikę zanurzenia paska, pole identyfikacyjne również może ulec zanurzeniu w próbce
 • Przeciągnij krawędź paska po krawędzi pojemnika, aby usunąć nadmiar moczu.
 • Porównaj kolor każdego pola testowego z kolorami odpowiednich pól wydrukowanymi na etykiecie butelki

(Podczas odczytywania wyników, nie wyrównuj i nie porównuj białego pola identyfikacyjnego z kolorowymi polami nadrukowanymi na etykiecie butelki)


Dip It Right!

Używaj właściwie!
Aby uzyskiwać wiarygodne wyniki, stosuj właściwą technikę zanurzania oraz obchodzenia się z paskami testowymi.

 1. Nie należy dotykać żadnych pól testowych, w tym pól identyfikacyjnych (ID bands).
 2. Należy zastosować właściwą technikę zanurzania:
 • Zanurz (1) pasek w próbce moczu. Zwilż wszystkie pola.
 • Szybko wyjmij pasek z próbki moczu.
 • Wyjmując pasek, przeciągnij (2) jego krawędź po krawędzi pojemnika z próbką.
 • Usuń nadmiar moczu, dotykając krawędzią paska papierowego ręcznika (3).
 • Umieść (4) pasek w rowku stolika testowego, polami testowymi skierowanymi do góry.
 • Przesuń pasek do końca wyżłobienia. Pamiętaj, by nie dotykać pól testowych.

Uwaga:
Jeśli zastosowano właściwą technikę zanurzenia paska, pole identyfikacyjne może ulec zanurzeniu w próbce


 


For CLINITEK Advantus, CLINITEK 500, and CLINITEK 200 analyzer users<br />

Używaj właściwie!
Aby uzyskiwać wiarygodne wyniki, stosuj właściwą technikę zanurzania oraz obchodzenia się z paskami testowymi.

 1. Nie należy dotykać żadnych pól testowych, w tym pól identyfikacyjnych (ID bands).
 2. Należy zastosować właściwą technikę zanurzania:
 • Zanurz (1) pasek w próbce moczu. Zwilż wszystkie pola testowe. Uwaga: Jeśli zastosowano właściwą technikę zanurzenia paska, pole identyfikacyjne może ulec zanurzeniu w próbce.
 • Szybko wyjmij pasek testowy z próbki moczu.
 • Przeciągnij (2) krawędź paska po krawędzi pojemnika, aby usunąć nadmiar moczu.
 • Umieść pasek testowy w strefie ładowania analizatora.

Menu*:
Następujące paski do analizy moczu firmy Siemens posiadają pola identyfikacyjne (ID bands).

CLINITEK® Microalbumin 2

MULTISTIX® SG

CLINITEK® Microalbumin 9

MULTISTIX PRO® 10LS

Combistix® SG

N-MULTISTIX® SG

Hemacombistix®

N-MULTISTIX® SG L

Labstix® SG

N-Neostix®

MULTISTIX® 10 SG

Uro-Hemacombistix® SG L

MULTISTIX® 8 SG

Uro-Hemacombistix®

MULTISTIX® 7

Uristix®

MULTISTIX® 5

Uristix® 4

MULTISTIX® GP

Uro-Uristix®


W celu pobrania najbardziej aktualnych informacji produktowych, zachęcamy do odwiedzenia naszej „Biblioteki dokumentów”

Doskonała skuteczność, dzięki zastosowaniu materiałów do kontroli jakości
Materiały kontrolne wymienione poniżej są z powodzeniem wykorzystywane przez klientów używających pasków testowych z polami identyfikacyjnymi. Zakres wartości oczekiwanych dla poszczególnych materiałów kontrolnych można znaleźć w ulotkach dołączonych do ich opakowania, dostarczanych przez producentów tych materiałów.


Uwaga: Dopuszczone do stosowania w ośrodkach, w których można nie stosować standardu CLIA („Clinical Laboratory Improvement Amendments”) i w ośrodkach o średnim założeniu standardu CLIA.

Materiały do stosowania techniką zanurzania

Quantimetrix Dipper™ Dipstick Control

Numer produktu: 1440-01
Opis: Poziom 1 i 2 Zestaw 6 x 15 ml

Numer produktu: 1442-61
Opis: Poziom 1 (pozytywny) 6 x 15 ml

Bio-Rad qUAntify® Plus Control, Bi-level (dwa poziomy)

Numer produktu: 995
Opis: Tubki 10 x 12 ml

Numer produktu: 995X
Opis: Tubki 2 x 12 ml („Mini Pack”)

Numer produktu: 962
Opis: 4 x 120 ml

Numer produktu: 962X
Opis: 2 x 120 ml („Mini Pack”)

Numer produktu: 963
Opis: Poziom 1 (negatywny) 4 x 120 ml

Numer produktu: 964
Opis: Poziom 2 (pozytywny) 4 x 120 ml

Materiały kontrolne w formie zakraplacza

Kontrole w formie zakraplacza powinny być stosowane tylko, jeśli przed użyciem materiał kontrolny zostanie przeniesiony do odpowiedniej probówki.
Naniesienie kropli materiału kontrolnego na górną powierzchnię pola testowego nie zapewnia optymalnego działania odczynnika zawartego w tym polu. Nie należy kropić materiału kontrolnego na pole identyfikacyjne (ID band). Aby zapewnić optymalną skuteczność, należy zapoznać się ze znajdującą się powyżej sekcją „Właściwe techniki zanurzania pasków do analizy moczu firmy Siemens”.

Quantimetrix Dropper Plus POC Urine Dipstick Control Set

Numer produktu: 1440-04
Opis: 10 x 5 ml

Kenlor Liquid Urine Dipstick Control

Numer produktu: 210303
Opis: Negatywny, 6 x 10 ml

Numer produktu: 210304
Opis: Pozytywny, 6 x 10 ml

Numer produktu: 210306
Opis: Negatywny i pozytywny 3 x 10 ml

Uwaga: Informacje te nie dotyczą użytkowników systemów CLINITEK Atlas® lub CLINITEK® AUWi™


Siemens Chek-Stix

Numer produktu*
Opis: Combo Pak: Negatywny i pozytywny 25 x 12 ml

Numer produktu*
Opis: Pozytywny 25 x 12 ml

HYCOR KOVA®-Trol

Numer produktu: 87329
Opis: KOVA-Trol I Wysoki Patologiczny 4 x 15 ml

Numer produktu: 87332
Opis: KOVA-Trol I Wysoki Patologiczny z urobilinogenem, 4 x 15 ml

Numer produktu: 87130
Opis: KOVA-Trol II Niski Patologiczny 4 x 15 ml

Numer produktu: 87331
Opis: KOVA-Trol III Normalny z hCG, 4 x 15 ml

* W celu uzyskania kodów produktów prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Siemens.

Uwaga: Informacje te nie dotyczą użytkowników systemów CLINITEK Atlas® lub CLINITEK® AUWi™


Czym są pola identyfikacyjne?
Pola identyfikacyjne to białe lub kolorowe miejsca w pobliżu podstawy paska do analizy moczu firmy Siemens. Umożliwiają one uruchomienie automatycznych testów kontrolnych (tzw. „Auto-Checks”) podczas odczytu pasków na wybranych analizatorach CLINITEK®.

Czy obecność pola identyfikacyjnego wpływa na raportowane wyniki analizy moczu?
Nie, pole identyfikacyjne nie jest wykorzystywana przy obliczaniu indywidualnych wyników badań moczu.

Czy analizator wykrywa nadmierną ekspozycję na wilgoć w przypadku wszystkich pasków wyposażonych w pole identyfikacyjne?
Nie. Do określenia, czy pasek został narażony na działanie wilgoci wykorzystywane jest pole testowe dla leukocytów. Tylko te paski firmy Siemens, które posiadają pole testowe dla leukocytów, są w stanie wykryć nadmierną ekspozycję na wilgoć.

Czy w aparatach CLINITEK możliwe jest wystąpienie błędu dotyczącego identyfikacji paska?
Tak, w przypadku kiedy w obszarze pola identyfikacyjnego pozostanie za dużo płynu. Zastosowanie odpowiedniej techniki zanurzania znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia tych błędów.

Czy pasków z polem identyfikacyjnym można używać w dowolnym analizatorze CLINITEK?
Tak, w każdym analizatorze, za wyjątkiem systemów CLINITEK Atlas® i CLINITEK® AUWi™. Ponadto funkcje „Auto‑Checks” są dostępne tylko w przypadku systemów CLINITEK Status+ i CLINITEK Status Connect.

Dlaczego firma Siemens zdecydowała się umieścić pola identyfikacyjne na paskach do analizy moczu?
Pola identyfikacyjne zostały wprowadzone w celu poprawy jakości wyników i usprawnienia pracy.

Dlaczego firma Siemens instruuje, by NIE dotykać pól identyfikacyjnych?
Pola identyfikacyjne posiadają powłokę hydrofobową (odpychającą wodę), co zapobiega gromadzeniu się cieczy. Dotknięcie pola może przerwać tę powłokę i w rezultacie umożliwić nagromadzenie się większej ilości płynu, co z kolei może prowadzić do błędu identyfikacji paska. Zgodnie z tym, co napisano w ulotce dołączonej do produktu, nie należy dotykać pól testowych, w tym pól identyfikacyjnych.

Co się stanie, jeżeli dojdzie do zanurzenia pola identyfikacyjnego?
Wewnętrzne badania firmy Siemens wykazały, że zanurzenie pola identyfikacyjnego nie prowadzi do wystąpienia problemów lub błędów identyfikacji paska, o ile zastosowana została odpowiednia technika postępowania. Prosimy o zapoznanie się instrukcjami właściwego obchodzenia się z paskami do analizy moczu, zamieszczonymi powyżej.

Czy konieczne jest przejście ponownego szkolenia w zakresie techniki postępowania z paskami wyposażonymi w pole identyfikacyjne?
Nie, zalecana technika zanurzania nie różni się dla pasków z polami identyfikacyjnymi i tych, które takich pól nie zawierają.


 


Czym są automatyczne kontrole (Auto-Checks)?
Funkcja automatycznych kontroli „Auto-Checks” jest innowacją firmy Siemens w obszarze badań moczu. Zapewnia ona przeprowadzenie istotnych automatycznych kontroli jakości dla każdej badanej próbki. Gdy korzysta się z analizatorów z grupy CLINITEK Status i z zatwierdzonych pasków testowych do analizy moczu firmy Siemens, funkcja Auto-Checks, daje następujące korzyści w zakresie usprawnienia pracy, spójności wyników oraz uzyskiwanych informacji klinicznych:

 • Minimalizuje ryzyko wystąpienia wyników fałszywie dodatnich, dzięki automatycznemu powiadamianiu o narażeniu paska testowego na działanie wilgoci, zapobiegając zgłaszaniu potencjalnie błędnych wyników pacjenta.*
 • Umożliwia użytkownikowi zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, dzięki raportowaniu wyników tylko z pasków do analizy moczu zatwierdzonych do użytku w analizatorach CLINITEK Status.
 • Pozwala na drukowanie raportów dotyczących potencjalnych interferencji występujących powszechnie w próbkach, dzięki czemu zapewnia dodatkowe informacje kliniczne, pomocne w diagnostyce pacjenta .**
 • W przypadku stosowania różnych typów pasków do analizy moczu, eliminuje konieczność ręcznego wprowadzenia typu paska, pozwalając na oszczędność czasu i zminimalizowanie ryzyka ewentualnych pomyłek

* Dostępne tylko z paskami testowymi Siemens z polem testowym dla leukocytów
**Funkcjonalność niedostępna w USA

Które paski do analizy moczu firmy Siemens mogą być używane w analizatorach z grupy CLINITEK Status, z wykorzystaniem funkcji Auto-Checks?
Następujące paski zapewniają funkcje automatycznych kontroli, o ile używa się ich z analizatorami z grupy CLINITEK Status:

CLINITEK Microalbumin 2

MULTISTIX GP

CLINITEK Microalbumin 9

MULTISTIX PRO 10LS

Combistix SG

N-MULTISTIX SG

Hemacombistix

N-MULTISTIX SG L

Labstix SG

N-Neostix

MULTISTIX 10 SG

Uro-Hemacombistix SG L

MULTISTIX 8 SG

Uro-Hemacombistix

MULTISTIX 7

Uristix

MULTISTIX 5

Uristix 4

MULTISTIX SG

Uro-Uristix