Nasz udział w walce z pandemią COVID-19Za każdą osobą pracującą w laboratorium stoi 53 000 pracowników Siemens Healthineers

Pandemia COVID-19 pozostaje pilnym i złożonym problemem, a laboranci odgrywają istotną rolę w walce z wirusem. Skuteczne leczenie chorych na COVID-19 wymaga nie tylko testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Niezbędne są również szybkie i dokładne badania przesiewowe oraz monitorowanie pacjentów pod kątem różnych problemów zdrowotnych, które mogą się pojawiać w trakcie leczenia.

SARS-CoV-2 virus rendering

Naszym celem jest wsparcie pracowników laboratoriów, aby w obliczu nowych wyzwań mogli jak najefektywniej dbać o pacjentów. Nasz przewodnik po testach COVID-19 zawiera aktualne i istotne informacje dla laboratoriów, odgrywających ogromną rolę w zwalczaniu pandemii:

 • Drogi przenoszenia i klasyfikacja kliniczna
 • Przebieg choroby u pacjentów z grup ryzyka
 • Aktualne zalecenia dla badań laboratoryjnych
 • Najczęstsze nieprawidłowości w wynikach
 • Wpływ chorób współistniejących na stan pacjentów

W Siemens Healthineers wspieramy naszych partnerów, działających we wszystkich częściach systemu opieki zdrowotnej, pomagając im świadczyć pacjentom najlepszą możliwą opiekę.


Ponieważ SARS-CoV-2 to nowy ludzki patogen, w momencie jego pojawienia się nie dysponowaliśmy testem na jego obecność. Konieczne było szybkie opracowanie takiego testu. Większość współczesnych testów wykrywających infekcję opiera się na detekcji wirusowego RNA w procesie reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR ). Dodatkowo dla oznaczenia przeciwciał przeciwko wirusowi wykonuje się testy serologiczne z próbki krwi1,2. Badania te, oprócz diagnozowania aktywnej infekcji, prawdopodobnie okażą się niezwykle ważne dla monitorowania zakażeń czy w ocenie stanu odporności.


Wzrost dostępności i zwiększona produkcja testów molekularnych na obecność COVID-19 powinny doprowadzić do skrócenia czasu realizacji badań, pozostanie on jednak uzależniony od sprawności pobierania próbek, właściwego obchodzenia się z nimi przed badaniem (wirusowe RNA jest nietrwałe), czasu do otrzymania wyników i miejsca wykonania testu (placówka opieki zdrowotnej czy laboratorium).

Covid-19 employee story Frisch Group Shot

Aktualności

 • 04/08/20 FDA przyznaje firmie Siemens Healthineers pierwsze pozwolenie typu EUA na półilościowe badanie przeciwciał
 • 10/07/20 Public Health England poddaje ocenie porównawczej opracowany przez firmę Siemens Healthineers test na oznaczanie przeciwciał wirusa SARS-CoV-2
 • 01/06/20 Firma Siemens Healthineers otrzymuje nadzwyczajne zezwolenie FDA na stosowanie (FDA EUA) testu na oznaczanie przeciwciał całkowitych, zapewniającego najwyższą skuteczność kliniczną
 • Wcześniejsze komunikaty prasowe

Informacje

 • Rola biomarkerów laboratoryjnych w diagnostyce, stratyfikacji ryzyka i monitorowaniu chorych na COVID-19
 • Innowacje medyczne w świecie po COVID-19
 • Inteligentne roboty do dezynfekcji pomagają zwalczać wirusa
 • Firma Siemens łączy świadczeniodawców opieki zdrowotnej i projektantów wyrobów medycznych dla produkcji komponentów w technologii wytwarzania przyrostowego
 • COVID-19: zasoby i aktualności

Podczas webinaru dr Randy Cron omówi kryteria diagnostyczne burzy cytokinowej (CSS), powikłania i dostępne sposoby leczenia, np. glikokortykoidy, oraz terapie celowane z użyciem leków tłumiących aktywność prozapalnych cytokin takich jak interleukina-1 (IL-1) i IL-6.

Prelegent:
dr n. med. Randy Q. Cron
University of Alabama w Birmingham


Prof. Mario Plebani and Prof. Shu Kui Wang

Doświadczenia i strategie zarządzania populacją z wysoce dotkniętych pandemią regionów Chin i Włoch. Badania laboratoryjne to istotny element wielu ścieżek klinicznych. Webinar opowiada o tym, dlaczego diagnostyka laboratoryjna może stanowić skuteczne wsparcie w walce z pandemią COVID-19.


Prelegenci:
Prof. Mario Plebani
Profesor Biochemii Klinicznej i Klinicznej Biologii Molekularnej, Uniwersytet w Padwie, Wydział Medycyny
Kierownik Zakładu Medycyny Laboratoryjnej, Szpital Uniwersytecki w Padwie, Włochy


Prof. Shu Kui Wang
Prodziekan
Dyrektor Laboratorium Centralnego
Nanjing First Hospital, Uniwersytet Medyczny w Nanjing, Chiny


COVID-19 Laboratory testing guide

Testy mają zasadnicze znaczenie w odróżnianiu COVID-19 od innych chorób układu oddechowego, takich jak grypa lub zakażenie syncytialnym wirusem oddechowym (RSV). Testowanie na szeroką skalę nie tylko ułatwi diagnozowanie COVID-19, ale również przyczyni się do bardziej precyzyjnego określenia zasięgu pandemii, szczególnie w przypadku zakażeń bezobjawowych.


COVID-19 Booklet - Patient brochure
 • Objawy choroby COVID-19
 • Rozwój infekcji COVID-19
 • Diagnoza, leczenia i szczepionki
 • Przebieg testów na obecność wirusa SARS-CoV-2
 • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19

 


Siemens Healthineers coagulation abnormalities testing guide

Laboratoria i lekarzy walczących z pandemią wspieramy także, rozpowszechniając aktualne informacje na temat zaleceń odnośnie badania i monitorowania wskaźników krzepliwości u pacjentów z COVID-19. Zachęcamy do zapoznania się z treścią naszego eBooka zawierającego informacje o:

 • Czynnikach ryzyka zakrzepicy
 • Algorytmie badań krzepnięcia zalecanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zakrzepicy i Hemostazy (ISTH)
 • Dominujących zaleceniach odnośnie leczenia przeciwzakrzepowego
 • Istotnych parametrach monitoringu pacjenta

 

1
2
3
4
5