Role of Serology Tests in COVID-19

Testy na obecność przeciwciał mają krytyczne znaczenie dla przezwyciężenia pandemii COVID-19 – teraz i w przyszłości

Testy na oznaczanie przeciwciał odgrywają istotną rolę na wszystkich etapach opieki nad pacjentami i w monitoringu zakażeń. Bez nich niemożliwe jest określenie pełnego zasięgu choroby, a tym samym zwalczenie pandemii i odbudowa poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie.


Precyzyjne testy na oznaczanie przeciwciał pomagają instytucjom zdrowia publicznego i placówkom medycznym w podjęciu bezpiecznych decyzji odnośnie wprowadzania i luzowania ograniczeń społecznych. Stosuje się je m.in.:

  • Jako wsparcie testów PCR w ocenie klinicznej1,2
  • Do wykrywania przeciwciał, które mogą neutralizować wirusa i wskazują na to, czy w przeszłości doszło do kontaktu z wirusem3,4
  • W identyfikacji ozdrowieńców – potencjalnych dawców osocza3-5
  • Do celów epidemiologicznych, w tym do ustalenia częstości występowania choroby w danej populacji
  • Do weryfikacji skuteczności szczepionek, gdy staną się dostępne3,4  

Swoistość w testowaniu w kierunku COVID-19
W przypadku testów na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 organizacja CDC sugeruje użycie testów o swoistości ≥ 99,5%, aby zminimalizować ilość wyników fałszywie dodatnich.2

Istnieje wiele testów na oznaczenie przeciwciał anty-SARS-CoV-2, jednak tylko nieliczne są wystarczająco dokładne:

Gdy dojdzie do zakażenia wirusem SARS-CoV-2, na różnych etapach infekcji organizm wytwarza różne przeciwciała.

Testy oznaczające przeciwciała całkowite przeciwko SARS-CoV-2 wykrywają oba ich rodzaje (IgM i IgG) obecne we krwi podczas aktywnej infekcji lub na wczesnym etapie odpowiedzi immunologicznej. Testy przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2 mają na celu wykrycie przeciwciał IgG, które pozostały z etapu aktywnej infekcji i stanowią podstawę długoterminowej odpowiedzi immunologicznej.

Siemens Healthineers posiada w ofercie zarówno test na oznaczanie przeciwciał całkowitych SARS-CoV-2 Total, jak i test selektywny – SARS-CoV-2 IgG. Użycie obu testów daje pełen obraz statusu serologicznego pacjenta i umożliwia precyzyjną diagnostykę na każdym etapie opieki.

Test SARS-CoV-2 Total (COV2T)*
Test COV2T wykrywa zarówno przeciwciała IgM, jak i utrzymujące się dłużej we krwi przeciwciała IgG przy 100% czułości i 99,8% swoistości zarówno dla świeżej, jak i wcześniejszej infekcji. Test ten jest odpowiedniejszy na wczesnym i późnym etapie serokonwersji.

Jakościowy i półilościowy test na przeciwciała IgG SARS-CoV-2 (COV2G)*
Test COV2G jest jakościowym i półilościowym testem na przeciwciała SARS-CoV-2, który umożliwia lekarzom oznaczanie stężenia przeciwciał IgG w próbce krwi i ocenę względnych zmian stężenia w czasie. Test lepiej wykonywać w późnej serokonwersji. Wynik wyrażony wartością liczbową daje klinicystom jasny obraz stanu wyjściowego, dzięki czemu są lepiej przygotowani do monitorowania długoterminowej indywidualnej odpowiedzi immunologicznej. Porównanie wyników liczbowych pozwala określić, jak odpowiedź immunologiczna rozwija się i utrzymuje w czasie u danego chorego.

Test na przeciwciała SARS-COV-2 IgG zapewnia 100% czułości i 99,9% swoistości, co ma kluczowe znaczenie dla dokładnego rozpoznawania adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej.


Testy do wykrywania przeciwciał opracowane przez Siemens Healthineers to dobre narzędzia wspierające prace nad szczepionką na koronawirusa.

Nasze testy wykorzystują domenę wiążącą receptor (RBD) białka kolca - S1 wirusa, aby móc wykrywać przeciwciała, które blokują wnikanie patogenów do komórek. Wybór ten jest zbieżny z metodami stosowanymi przez zespoły pracujące nad stworzeniem szczepionki ukierunkowanej lub obejmującej właśnie SARS-CoV-2 S1 RBD, której celem jest produkcja przeciwciał ochronnych.

Testy na oznaczanie przeciwciał SARS-CoV-2 produkowane przez Siemens Healthineers wykrywają przeciwciała skierowane przeciwko antygenowi S1 RBD. Przeciwciała przeciwko S1 RBD są szczególnie istotne w kontekście szczepionek zawierających ten immunodominujący region – to za ich sprawą u osób zaszczepionych dochodzi do produkcji przeciwciał neutralizujących (zatem prawdopodobnie działających ochronnie)6. Białko kolca, a zwłaszcza RBD, to najczęstszy cel zespołów pracujących nad szczepionką na koronawirusa.

1
2
3
4
5
6