GZA Ziekenhuizen stapt samen met AZ Delta in pilootproject rond collaboratief platform van Siemens Healthineers voor remote scanassistentieBelgische primeur: technologie die ziekenhuizen toelaat bij elkaar vanop afstand zorgpersoneel in te zetten

Groot-Bijgaarden

|2023-10-23


Campus Sint-Augustinus van GZA Ziekenhuizen zal vanaf 2024 kunnen rekenen op de medewerkers van AZ Delta in Roeselare om vanop afstand MRI-onderzoeken uit te voeren op patiënten van GZA Ziekenhuizen in Antwerpen. Dit pilootproject is een nieuwe stap in de ontwikkeling van het collaboratieve WeScan-platform, dat gestoeld is op de syngo Virtual Cockpit-technologie van Siemens Healthineers, en een antwoord moet bieden op het personeelstekort in de medische beeldvorming. Tegelijk kunnen verpleegkundigen en technologen zich beter specialiseren, verbetert de kwaliteit van onderzoeken en neemt de zorgnabijheid voor de patiënt toe. De Virtual Cockpit-technologie is op dit moment de enige MDR-compliant technologie (Medical Device Regulation) ter wereld die remote scanassistentie mogelijk maakt.

 


In januari kondigden AZ Delta en Siemens Healthineers een intentieverklaring aan om samen de schouders te zetten onder WeScan, een collaboratief platform dat ziekenhuizen in staat moet stellen om bij elkaar remote scanassistentie te reserveren en/of uit te voeren. De voornaamste doelstelling is om de beschikbare verpleegkundigen en technologen medische beeldvorming optimaal in te zetten en zo een oplossing te bieden voor het stijgend personeelstekort in de sector. Daarnaast helpt de oplossing de wachttijden te verkorten en vergroot ze de zorgnabijheid voor de patiënt, die in een ziekenhuis dichtbij kan rekenen op de ervaring en kunde van een expert elders in België.

WeScan gebruikt hiervoor de syngo Virtual Cockpit-technologie van Siemens Healthineers. Met die software kan een verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming vanop afstand tot drie MRI-scanners tegelijk bedienen. Een scan kan zo van eender waar worden uitgevoerd, zoals thuis bij de medewerker of vanop een andere campus. Ziekenhuizen kunnen op die manier meer onderzoeken uitvoeren met evenveel mankracht, en minder ervaren zorgpersoneel sneller opleiden door een meer ervaren verpleegkundige of technoloog over de schouder te laten meekijken en adviseren. Anderzijds opent de oplossing ook deuren voor het betrokken zorgpersoneel zelf. Zij genieten meer flexibiliteit in hun werklocatie en kunnen zich sneller specialiseren door meer MRI-onderzoeken uit te voeren in een bepaald vakdomein.

 

Siemens Healthineers is vandaag de enige speler wereldwijd die dergelijke technologie aanbiedt op basis van een collaboratief platform. “De laatste versie van de syngo Virtual Cockpit werd in de VS gecertificeerd als Class 2B medical device, is in Europa geclassificeerd als ‘accessory’ onder MDR en staat in België op het punt om gecertificeerd te worden door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)”, vertelt Bart Aernout, service development manager bij Siemens Healthineers. “De technologie is bovendien vendor-neutraal, wat betekent dat de software ook compatibel is met MRI-scanners van andere leveranciers dan Siemens Healthineers. Er is veel interesse, zowel van ziekenhuizen met meerdere campussen als van ziekenhuisnetwerken. Momenteel wordt de Virtual Cockpit-technologie in België reeds gebruikt door AZ Delta, UZA en sinds kort in een pilootproject bij GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus.” Het is de bedoeling op termijn dit systeem uit te breiden zodat ook vanuit GZA Ziekenhuizen onderzoeken in andere ziekenhuizen kunnen worden uitgevoerd.

GZA Ziekenhuizen erkent de kracht van de technologie nu ook door in te stappen in het WeScan-pilootproject. “Vanaf januari 2024 zal campus Sint-Augustinus te Wilrijk zich kunnen beroepen op verpleegkundigen en technologen medische beeldvorming van AZ Delta die vanop afstand een aantal MRI-onderzoeken zullen uitvoeren op patiënten op de campus. Het reserveren van deze personen zal eenvoudig verlopen via een gebruiksvriendelijk online platform dat Siemens Healthineers heeft ontwikkeld. Zie het als een booking.com voor verpleegkundigen en technologen medische beeldvorming. Met dit pilootproject willen we optreden als bemiddelaar in scan-dienstverlening. We slaan een brug tussen vraag en aanbod, los van de locatie of fabrikant van de scanner”, vult Aernout aan. “Zo zijn we facilitator om het beschikbare personeel beter in te zetten, terwijl we verpleegkundigen en technologen meer flexibiliteit en specialisatiemogelijkheden willen aanbieden.”

In een eerste fase vanaf november zal de functionaliteit van het platform verder op punt worden gesteld. “Er moeten nog heel wat wettelijke, verzekeringstechnische en financiële vragen beantwoord worden”, vertelt dr. Kristof De Smet, diensthoofd medische beeldvorming bij AZ Delta. “Hoe bepalen we onderling de kostprijs van de onderzoeken? Welke scans kunnen we het best remote laten verlopen? Welke Standard Operating Procedure en protocollen hanteren we? Met andere woorden, we willen de processen in de verschillende ziekenhuizen zo goed mogelijk standaardiseren om na dit pilootproject te kunnen overgaan naar een brede commerciële release.”

“Het belangrijkste doel blijft om de toegankelijkheid van de zorg te verhogen. De sector kampt met heel wat tekorten aan opgeleide werkkrachten. Met meer dan 70 vacatures voor medewerkers medische beeldvorming in Vlaanderen alleen, is deze oplossing een ondersteuning voor het huidige personeelstekort. We moeten de stappen zetten die nodig zijn om onze maatschappelijke opdracht te blijven vervullen. Het goede nieuws is dat de technologie beschikbaar is en dat we de meest geschikte samenwerkingsvormen nu gaan uittesten”, besluit dr. Kristof De Smet.