Επικοινωνήστε Μαζί μας

Siemens Healthineers Ελλάδος

SIEMENS HEALTHINEERS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λεωφ. Κηφισίας 7 και Νεαπόλεως
Μαρούσι
15123 Αθήνα
Ελλάδα Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 002370901000

Παρακαλούμε Eπικοινωνήστε μαζί μας

Κανονιστική Συμμόρφωση / Compliance

Γνωρίζετε ή υποπτεύεστε κάποια παραβίαση της νομοθεσίας ή των κανονισμών στην Siemens Healthineers;

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τους παρακάτω διαύλους επικοινωνίας για υποβολή αναφοράς, ανώνυμα εάν το επιθυμείτε. Η επεξεργασία και η έρευνα όλων των αναφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με την τυποποιημένη διαδικασία της επιχείρησης μας. Η ταυτότητά σας και όλες οι πληροφορίες που παρέχετε αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου:

  • Κανάλι Ασφαλούς Επικοινωνίας “Let us know”
  • Προσωπική συνάντηση ή τηλεφωνική επικοινωνία (τήλ: 210-6590945) με τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών / Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης
  • Ταχυδρομική επιστολή υπόψη του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών / Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης
  • Επικοινωνία με την εξωτερική δικηγόρο Ombudswoman, E-mail: shs-ombudsfrau@hvc-strafrecht.de, Phone: +49 (0)211 - 44 03 57 78

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης / Compliance στο σύνδεσμο

Compliance (siemens-healthineers.com)