Επικοινωνήστε Μαζί μας

Siemens Healthineers Ελλάδος

SIEMENS HEALTHCARE ΑΒΕΕ
SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ.Κηφισίας 284
Χαλάνδρι
15232 Αθήνα
Ελλάδα Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 002370901000

Παρακαλούμε Eπικοινωνήστε μαζί μας

Κανονιστική Συμμόρφωση / Compliance:

Γνωρίζετε ή υποπτεύεστε κάποια παραβίαση της νομοθεσίας ή των κανονισμών στην Siemens Healthineers;

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το κανάλι ασφαλούς επικοινωνίας «Let Us Know» παρακάτω για να μας ενημερώσετε σχετικά: 

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19sh8&c=gr&language=gre