Odpověď na rostoucí výskyt nealkoholové steatózy 

Zjistěte více o NAFLD, vedoucí příčině úmrtnosti spojené s játry 

Nealkoholová steatóza neboli NAFLD je onemocnění, při kterém se v játrech ukládá nadbytečný tuk, který není způsoben nadměrnou konzumací alkoholu. Existují dva typy NAFLD: jednoduchá steatóza a nealkoholová steatohepatitida (NASH). 

S dostupností nových možností léčby představuje neinvazivní testování důležitý nástroj k identifikaci pacientů s rizikem rozvoje cirhózy a klinických událostí spojených s játry (LRE). Zjistěte více o potřebě neinvazivních testů a o tom, jak může pomoci test ELF™ (Enhanced Liver Fibrosis).

K onemocnění jater může vést několik faktorů. Nadměrná konzumace alkoholu, obezita, cukrovka, infekce hepatitidy a nadměrná konzumace léků, to vše může přispět k zánětu a nakonec fibrotizujícím játrům.

infographic showing the causes of liver disease including excessive alcohol consumption, obesity, diabetes, hepatitis infections, and excessive consumption of medication

Nadměrná konzumace alkoholu

Obezita

Nadměrná konzumace léků

Diabetes

Infekce hepatitidy

  Poškození jater

  Illustration of a healthy liver and the lobular structure of the organ

  Normální játra

  Lobulární struktura jater

  Játra obsahují odhadem 1 až 1,5 milionu jaterních lalůčků o průměru 1-2 mm.

  Jaterní lalůčky jsou malé strukturální jednotky složené z jaterních buněk (hepatocytů).

  Inflamed Liver

  Zanícená játra 

  Tvorba kolagenního pojiva

  Pokud jsou jaterní buňky chronicky poškozeny – například vleklým zánětem – dochází k hromadění nadměrného kolagenního pojiva.

  Fibrotic Liver

  Fibrotická játra

  Tvrdnutí jater

  Pojivová tkáň postupně nahrazuje vlastní jaterní buňky. Zjizvený orgán tak ztrácí svou elasticitu a funkci.

  Progrese onemocnění jater

  Kliknutím na každou položku se dozvíte více o fázích a progresi onemocnění jater. 

  Jak funguje hodnocení jater 

  Kliknutím na karty níže se dozvíte o různých typech hodnocení jater.

  Illustration of probe during elastography

  Elastografie

  Sonda vysílá mechanický pulz směrem k játrům.

  Illustration of transducer during Elastography
  Elastografie

  Integrovaná ultrazvuková sonda měří rychlost pulzní vlny mezi dvěma body. Čím méně elastická je jaterní tkáň, tím rychleji se puls šíří játry.

  Illustration of a cannula taking a liver tissue sample

  Biopsie

  Z jater se kanylou odebere vzorek tkáně.

  illustration of a microscope

  Biopsie

  Ze vzorku se poté pod mikroskopem zjišťuje zjizvení tkáně.

  illustration of a gloved medical progessional taking an intravenous blood draw

  Test ELF

  Odebere se vzorek krve. 

  illustration of test tube

  Test ELF 

  Na plně automatizovaném analyzátoru lze stanovit tři důležité sérové markery a z nich odvodit riziko progrese onemocnění.

  Nurse administering blood test on a patient

  Počet pacientů s NAFLD neustále roste. Je zde proto naléhavá potřeba včasné a přesné identifikace pacientů s rizikem progrese do cirhózy a jaterních příhod (LRE). Pacienti s mírným onemocněním jsou často nevhodně odesíláni do sekundární péče k invazivním vyšetřením a nediagnostikovaní pacienti zůstávají v primární péči až do rozvinutí komplikací cirhózy.


  Kliknutím níže se dozvíte více o problémech u pacientů s NAFLD.

  Vyhodnocení fibrózy jater tradičně spoléhá na nákladnou a invazivní biopsii jater, která vyžaduje specialistu, nemusí být reprezentativní co se týče objemu fibrózy a nese s sebou riziko životu nebezpečných komplikací. Sledujte každý krok cesty od nediagnostikované fibrózy k invazivnímu vyšetření.

   1
   2
   3
   4