Умови використання

1. Сфера застосування

1.1 Ці Умови використання компанії Siemens Healthcare GmbH ("Siemens Healthineers") регулюють використання інтернет-сторінок, наданих компанією Siemens Healthcare GmbH та/або її дочірніми компаніями ("Веб-сайт Siemens Healthineers"). Будь-яке використання Веб-сайту Siemens Healthineers дозволяється лише на підставі цих Умов використання, які можуть бути змінені, доповнені або замінені іншими умовами, наприклад, для придбання продуктів і послуг, на власний розсуд компанії Siemens Healthineers. Користувач приймає ці Умови використання в їх актуальній на той момент редакції кожного разу при вході в систему або, якщо вхід не потрібен, при початку використання Веб-сайту Siemens Healthineers.

1.2 Якщо Користувач під час використання Веб-сайту Siemens Healthineers діє як бізнес-клієнт, тобто не діє в цілях, що виходять за межі його торгівлі, бізнесу або професії, або діє як адміністративний клієнт, § 312i абз. 1 речення 1 №№ 1 - 3 Цивільного кодексу Німеччини не застосовується.

1.3 Інформація для медичних працівників: Веб-сайт Siemens Healthineers, включаючи, але не обмежуючись сайтом www.siemens-healthineers.com/ та його афілійованими сайтами, є онлайн-ресурсом для фахівців у галузі охорони здоров'я.

2. Послуги

2.1 Siemens Healthineers пропонує на Веб-сайті Siemens Healthineers певну інформацію, програмне забезпечення та пов'язану з ним документацію, в залежності від конкретного випадку, для перегляду або завантаження.

2.2 Siemens Healthineers має право в будь-який час припинити роботу всього Веб-сайту Siemens Healthineers або його частин. Siemens Healthineers не бере на себе жодних зобов'язань і не несе відповідальності за безперервну доступність вебсайту Siemens Healthineers.

2.3 Siemens Healthineers має право відмовити Користувачам у доступі до Вебсайту Siemens Healthineers у будь-який час без попередження та без пояснення причин.

3. Реєстрація, пароль

3.1 Деякі сторінки веб-сайту Siemens Healthineers можуть бути захищені паролем. З міркувань безпеки та захисту ділових операцій доступ до таких сторінок мають лише зареєстровані Користувачі. Компанія Siemens Healthineers залишає за собою право відмовити в реєстрації будь-якому Користувачеві на власний розсуд. Компанія Siemens Healthineers також залишає за собою право зробити будь-яку частину Веб-сайту Siemens Healthineers доступною для реєстрації, навіть якщо раніше така частина була вільно доступною. Компанія Siemens Healthineers має право заборонити Користувачам доступ до однієї або декількох захищених паролем областей, заблокувавши Дані Користувача (як визначено нижче) в будь-який час і без пояснення причин. Вищезазначене, зокрема, застосовується, якщо Користувач


використовує фальшиві дані з метою введення в оману інших осіб

порушує ці Умови використання або нехтує своїм обов'язком бути обережним щодо Даних користувача; або

не користується Веб-сайтом Siemens Healthineers протягом тривалого періоду часу.

3.2 Під час реєстрації Користувач повинен надати точну інформацію, а також інформувати компанію Siemens Healthineers в режимі онлайн і без зайвих затримок, якщо така інформація змінюється з плином часу. Користувач повинен переконатися, що адреса електронної пошти, надана компанії Siemens Healthineers, є актуальною та дієвою для зв'язку з Користувачем.

3.3 Після реєстрації Користувачеві буде надано код доступу, який складається з ідентифікатора Користувача та пароля ("Дані Користувача"). При першому доступі Користувач повинен змінити пароль, отриманий від Siemens Healthineers, на пароль, відомий лише Користувачеві. Дані Користувача дозволяють Користувачеві переглядати або змінювати свої дані або відкликати свою згоду на обробку даних, залежно від обставин.

3.4 Користувач несе відповідальність за всі транзакції та інші дії, здійснені з використанням його Даних користувача, і зобов'язаний забезпечити недоступність таких Даних користувача для третіх осіб. Користувач зобов'язаний виходити з усіх захищених паролем веб-сайтів наприкінці кожного сеансу роботи в Інтернеті. Якщо Користувачеві стає відомо про будь-яке неправомірне використання його Даних користувача третіми особами, він повинен негайно повідомити про це компанію Siemens Healthineers у письмовій формі або електронною поштою.

3.5 Після отримання повідомлення відповідно до розділу 3.4 компанія Siemens Healthineers відмовляє Користувачеві в доступі до всіх захищених паролем областей під відповідними Користувацькими даними. Доступ буде знову дозволено лише після відповідної заяви до компанії Siemens Healthineers або нової реєстрації Користувача.

3.6 Користувач може в будь-який час подати письмовий запит на видалення своєї реєстрації за умови, що таке видалення не порушує і не перешкоджає належному виконанню договірних відносин. Після такого запиту Siemens Healthineers видалить усі Дані Користувача та будь-які інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу Користувача, відповідно до чинного законодавства, як тільки такі дані більше не будуть потрібні.

4. Права на використання інформації, програмного забезпечення та документації

4.1 Будь-яке використання інформації, програмного забезпечення та документації, наданої компанією Siemens Healthineers на Веб-сайті Siemens Healthineers, а також будь-яких її оновлень ("Вміст Siemens Healthineers") регулюється цими Умовами використання або відповідними ліцензійними умовами, погодженими з компанією Siemens Healthineers, за умови, що окремо погоджені ліцензійні умови завжди мають переважну силу над цими Умовами використання.

4.2 Компанія Siemens Healthineers надає Користувачеві невиключне право на використання Вмісту Siemens Healthineers, яке не підлягає передачі, в обсязі, погодженому між компанією Siemens Healthineers та Користувачем, або, за відсутності такої угоди, відповідно до мети, яку очевидно мала на увазі компанія Siemens Healthineers, надаючи такий вміст.

4.3 Програмне забезпечення надається тільки в об'єктному коді безкоштовно для Користувача. Вихідний код не надається, за винятком вихідного коду програмного забезпечення з відкритим кодом, якщо і в тій мірі, в якій відповідні ліцензійні умови мають переважну силу над цими Умовами використання і вимагають розкриття вихідного коду. У такому випадку Siemens Healthineers надає вихідний код в обмін на оплату витрат.

4.4 Користувач не повинен розповсюджувати Вміст Siemens Healthineers третім особам або робити його доступним будь-яким іншим чином. За винятком випадків, коли це вимагається застосовним обов'язковим законодавством, Користувач не повинен змінювати, розбирати, здійснювати зворотне проектування або декомпілювати програмне забезпечення або будь-які його частини, які є частиною Вмісту Siemens Healthineers. Користувач може зробити одну резервну копію програмного забезпечення, якщо це необхідно для забезпечення безпеки його використання.

4.5 Зміст Siemens Healthineers захищений законами про авторське право, міжнародними договорами про авторське право та іншими законами і конвенціями про інтелектуальну власність, і Користувач зобов'язаний їх дотримуватися. Зокрема, Користувач не повинен видаляти будь-які буквено-цифрові коди, знаки або повідомлення про авторське право з Вмісту Siemens Healthineers.

4.6 §§ 69а і далі Закону Німеччини про авторське право не зачіпає.

5. Інтелектуальна власність

5.1 Незважаючи на положення розділу 4 цих Умов використання, будь-які торгові марки та інший Вміст Siemens Healthineers, доступний на Веб-сайті Siemens Healthineers, не можна змінювати, копіювати, відтворювати, продавати, здавати в оренду, доповнювати або використовувати будь-яким іншим чином без попереднього письмового дозволу компанії Siemens Healthineers.

5.2 Ці Умови використання не надають Користувачеві жодних прав на авторські права або іншу інтелектуальну власність, включаючи права на авторські права, торгові марки, патенти або корисні моделі, за винятком випадків, коли це прямо передбачено в цих Умовах, і не існує жодних зобов'язань компанії Siemens Healthineers щодо цього.


6. Обов'язки Користувача

6.1 Під час використання Веб-сайту Siemens Healthineers Користувач не повинен

завдавати шкоди або порушувати особисті права третіх осіб

порушувати суспільну мораль


порушувати права інтелектуальної власності або інші права власності;

завантажувати, зберігати або поширювати будь-який вміст, що містить шкідливе програмне забезпечення, таке як віруси, троянські програми, черв'яки, шпигунські програми або будь-які інші шкідливі програми;

завантажувати, зберігати або поширювати гіперпосилання або вміст, який є незаконним, порушує зобов'язання щодо конфіденційності або на який Користувач не має права;

розповсюджувати рекламні матеріали або небажані електронні листи ("спам"), включаючи невірні попередження про віруси, дефекти тощо

пропонувати або вимагати участі в будь-якій лотереї, системі "снігової кулі", ланцюгових листах, піраміді або подібних схемах.

6.2 Якщо Користувач порушує будь-яке зобов'язання, що випливає з цих Умов використання, і без шкоди для будь-яких інших засобів правового захисту, які може мати компанія Siemens Healthineers, такому Користувачеві буде негайно відмовлено в доступі до Веб-сайту Siemens Healthineers.

7. Вміст третіх осіб

7.1 Веб-сайт Siemens Healthineers може містити гіперпосилання на веб-сторінки третіх осіб. Компанія Siemens Healthineers не контролює і не бере на себе жодних зобов'язань або відповідальності за зміст та інформацію, надану на таких веб-сторінках. Крім того, компанія Siemens Healthineers не схвалює і не робить запевнень щодо таких веб-сторінок третіх осіб або їх вмісту. Використання таких веб-сторінок є виключним ризиком Користувача.

7.2 Веб-сайт Siemens Healthineers може іноді містити інформацію або дані, надані третіми сторонами, наприклад, але не обмежуючись цим, публікації в групах користувачів. Компанія Siemens Healthineers не несе жодної відповідальності за будь-яку таку інформацію або дані третіх осіб.


8. Дефекти якості або права власності

8.1 Будь-які гарантії або відповідальність за дефекти Вмісту Siemens Healthineers щодо якості або правового титулу, явні або неявні, виключаються, включаючи гарантії правильності, повноти, придатності для продажу та/або придатності для використання за призначенням або відсутності прав третіх осіб, за винятком випадків навмисного порушення, шахрайства, грубої недбалості, тілесних ушкоджень або смерті.

8.2 Вміст Siemens Healthineers може містити загальні описи технічних можливостей окремих продуктів, які можуть бути недоступні в певних випадках (наприклад, через зміни в продуктах). Будь-які такі описи не можуть розглядатися як договірні гарантії, і Користувач погоджується з тим, що необхідні експлуатаційні характеристики виробів повинні відповідати умовам, узгодженим під час придбання.


9. Інша відповідальність, віруси

9.1 Відповідальність компанії Siemens Healthineers за дефекти, пов'язані з якістю та правом власності, визначається відповідно до положень розділу 8 цих умов. Будь-яка подальша відповідальність компанії Siemens Healthineers виключається, за винятком випадків і в межах, передбачених чинним обов'язковим законодавством, наприклад, у разі навмисних неправомірних дій, шахрайства, грубої недбалості, тілесних ушкоджень або смерті, недосягнення гарантованих характеристик, шахрайського приховування дефекту або у разі порушення основних договірних зобов'язань. Відшкодування збитків у разі порушення основних договірних зобов'язань обмежується типовими для договору, передбачуваними збитками, якщо не було навмисних неправомірних дій або грубої недбалості.

9.2 Незважаючи на те, що компанія Siemens Healthineers докладає всіх зусиль для захисту Веб-сайту Siemens Healthineers від вірусів та інших шкідливих програм, компанія Siemens Healthineers не може надати жодних гарантій у цьому відношенні. Користувач повинен вжити всіх заходів, необхідних для власного захисту, щоб забезпечити належну безпеку і, зокрема, використовувати антивірусний сканер перед завантаженням будь-якого Вмісту компанії Siemens Healthineers. Крім того, Користувач повинен вживати розумних заходів безпеки і, зокрема, використовувати антивірусний сканер перед завантаженням будь-якого вмісту на Веб-сайт Siemens Healthineers.

9.3 Розділи 9.1 та 9.2 не мають на меті та не передбачають жодних змін у розподілі тягаря доведення на користь Користувача.

10. Контроль за експортом

10.1 Експорт певної інформації, програмного забезпечення та документації може потребувати дозволу, наприклад, через її характер, призначення або місце призначення. Користувач повинен суворо дотримуватися правил експорту Вмісту компанії Siemens Healthineers, зокрема правил ЄС, а також окремих країн-членів ЄС і США. Компанія Siemens Healthineers маркує Вміст Siemens Healthineers відповідно до списків експортного контролю Німеччини, ЄС та США.

10.2 Користувач повинен, зокрема, перевірити та переконатися, що


Вміст компанії Siemens Healthineers не використовується для будь-яких цілей, пов'язаних з озброєнням, ядерною енергією, зброєю або іншим військовим використанням;

жодна компанія або особа, зазначена у Списку осіб, яким заборонено в'їзд до США (DPL), не отримує товари, програмне забезпечення або технології, що походять із США;

жодна компанія або особа, зазначена в Попереджувальному списку США, Списку юридичних осіб США або Спеціальному національному списку США, не повинна отримувати товари, що походять із США, без дозволу; і

необхідно дотримуватися рекомендаційних повідомлень про раннє попередження відповідних органів влади Німеччини.

Доступ до програмного забезпечення, документації та інформації на Веб-сайті Siemens Healthineers надається лише за умови відповідності вищезазначеним перевіркам та гарантіям. Якщо Користувач не дотримується вищезазначених вимог, компанія Siemens Healthineers не несе жодних зобов'язань.

10.3 За запитом Siemens Healthineers повідомить Користувачеві відповідні контактні особи для отримання додаткової інформації.


11. Вироби з маркуванням інших виробників

Вироби з маркуванням NON-Siemens, що пропонуються в каталозі аксесуарів, виготовляються сторонніми постачальниками, а не компанією Siemens Healthineers або її афілійованими особами. Товарні знаки та торгові марки таких аксесуарів належать відповідним стороннім постачальникам. Siemens Healthineers пропонує та продає ці аксесуари для того, щоб доповнити існуючі продукти та рішення в галузі охорони здоров'я.

12. Захист конфіденційності даних

При зборі, використанні та обробці персональних даних Користувача на Веб-сайті Siemens Healthineers або у зв'язку з ним компанія Siemens Healthineers зобов'язується дотримуватися чинного законодавства про захист персональних даних та Політики захисту персональних даних Веб-сайту Siemens Healthineers, яка доступна за гіперпосиланням на Веб-сайті Siemens Healthineers.


13. Додаткові угоди, місце юрисдикції, застосовне право

13.1 Будь-яка додаткова угода має бути укладена в письмовій формі.

13.2 Місцем юрисдикції є Мюнхен, якщо Користувач є комерсантом відповідно до Торгового кодексу Німеччини (Handelsgesetzbuch).

13.3 Компанія Siemens Healthineers не робить жодних заяв про те, що Вміст Siemens Healthineers, запропонований на Веб-сайті Siemens Healthineers, є доречним або доступним для перегляду чи завантаження в місцях за межами Німеччини. Якщо Користувачі отримують доступ до Веб-сайту Siemens Healthineers з інших країн, окрім Німеччини, такі Користувачі несуть виключну відповідальність за дотримання місцевого законодавства. Доступ до Вмісту Siemens Healthineers з країн, де такий вміст є незаконним, заборонений.

13.4 Ці Умови використання регулюються, і всі суперечки, що стосуються цих Умов використання або їх предмета, вирішуються відповідно до законодавства Німеччини, за винятком колізійних норм. Застосування Конвенції Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (CISG) від 11 квітня 1980 року виключається.