Biograph mCTMoleküler BT. Kantifikasyon Yeniden Tanımlanıyor.

Biograph™ mCT ile Siemens, moleküler görüntülemeye yeniden üretilebilir kantifikasyon getiriyor. Yeniden üretilebilir kantifikasyonla en küçük kanser lezyonlarını bile tespit, karakterize ve takip edin ve böylece daha uygun maliyetli bir tedaviyi destekleyin. Daha doğru tedavi kararları almak ve hastalarınızın maruz kalacağı riskleri en aza indirgemek için mutlak miyokardiyal kan akışını kantifiye edin. Demans tanılarını desteklemek için de beyindeki amiloid kalıntılarını kantifiye edin.1

  • Akıllı Şekilde Yeniden Üretilebilir Kantifikasyon
  • En İyi Volümetrik Görüntü Doğruluğu2
  • Minimum Doz ve Maksimum Hız
  • Özel Tasarlanmış Klinik Esneklik
1
2