VERSANT HCV Genotype 2.0 Testi (LiPA)

VERSANT® HCV Genotype 2.0 Testi* Line Probe Assay (LiPA), 1a vs. 1b ve subtipler 6 (c-l) da dahil olmak üzere 15 subtipi ve genotip 1-6’yı tespit etmek için güvenilir ters-hibridizasyon teknolojisini kullanıyor. Aynı zamanda güncellenmiş yorum şemasındaki nadir paternleri de dikkate alıyor. Bu test, Auto-LiPA 48* ve AutoBlot 3000H* otomatik sistemleriyle birlikte kullanılarak ptimal hasta tedavisi için HCV genotiplerinin ve subtiplerinin yüksek düzeyde doğru tanımlanmasını sağlıyor.
  • Kapsamlı Subtip Bilgileri
  • Kanıtlanmış Güvenilirlik
  • Total Genotipleme Çözümü