Moleküler Diagnostik In Vitro Diagnostik (IVD) Testleri

Siemens'in moleküler testleri, kaliteli nükleik asit ekstraksiyonu, hassas tespitler ve doğru kantifikasyon sunuyor.

Fast Track Diagnostics Assays

Fast Track Diagnostics Assays

Automate and consolidate your syndromic testing with real-time PCR multiplexing kits for viruses, bacteria, fungi, and parasites.

kPCR PLX Testleri

kPCR PLX testleri; immün yetmezliği olan hastalarda CMV, EBV, HSV 1 ve 2, VZV, HHV-6, BKV, JCV, adenovirus ve beşinci hastalığın (parvovirus B19) moleküler tespiti için otomatik ve konsolide testler sunuyor.
In vitro diagnostics, IVD assays - VERSANT HIV-1 RNA 1.5 Assay (kPCR)

VERSANT HIV-1 RNA 1.5 Testi (kPCR)

VERSANT HIV-1 RNA 1.5 Testi (kPCR) HIV-1 RNA’nın verimli ve yeniden üretilebilir ekstraksiyonu, amplifikasyonu ve tespitini sağlıyor.
In vitro diagnostics, IVD assays - VERSANT HCV Genotype 2.0 Assay (LiPA)

VERSANT HCV Genotype 2.0 Testi (LiPA)

VERSANT HCV Genotype 2.0 Testi, en yaygın HCV genotipleme testidir.
In vitro diagnostics, IVD assays - VERSANT HCV RNA 1.0 Assay (kPCR)

VERSANT HCV RNA 1.0 Testi (kPCR)

VERSANT HCV RNA 1.0 Testi, plazma ya da serumda HCV RNA’nın kantitasyonu için son derece hassas ve net sonuçlar veren bir kPCR testi.
In vitro diagnostics, IVD assays - VERSANT HBV DNA 1.0 Assay (kPCR)

VERSANT HBV DNA 1.0 Testi (kPCR)

VERSANT HBV DNA 1.0 Testi, plazma ya da serumda HBV DNA’nın kantitasyonu için son derece hassas ve net sonuçlar veren bir kPCR testi.
In vitro diagnostics, IVD assays - VERSANT CT/GC DNA 1.0 Assay (kPCR)

VERSANT CT/GC DNA 1.0 Testi (kPCR)

Güvenilir Chlamydia trachomatis ve gonokok tespitini, daha fazlasını yapabilme gücüyle birleştirin.
In vitro diagnostics, IVD assays - VERSANT Sample Preparation 1.2 Reagents Kit<br />

VERSANT Örnek Hazırlama 1.2 Reaktif Seti

Tam kan örneklerinden DNA’yı çıkarın.
In vitro diagnostics, IVD assays - VERSANT Tissue Preparation Reagents Kit

VERSANT Doku Hazırlama Reaktifleri Kiti

Nükleik asitlerin FFPE’den ve taze donmuş (FF) doku örneklerinden ekstraksiyonu amaçlı tek tam otomatik çözümden yararlanmak için Doku Hazırlama Sistemiyle birlikte kullanın.
In vitro diagnostics, IVD assays - VERSANT Sample Preparation 1.0 Reagents Kit<br />

VERSANT Örnek Hazırlama 1.0 Reaktif Kiti

Pek çok farklı örnekten (plazma, serum, idrar, ürogenital / nazofaringeal sürüntüler, dışkı) RNA ve DNA’nın ekstraksiyonu.

Share this page:

Product availability varies from country to country and is subject to local regulatory requirements. Please contact your local representative for availability.