syngo.via for oncology

syngo.via for Oncology

Akıllı çok modlu görüntüleme yazılımı syngo.via, günlük rutininizi geliştirir: daha kolay ve daha üretken bir tanılama iş akışı için güçlü araçlar sağlar. Yapay zeka gibi en son teknolojiler okuma ve raporlamayı bir üst seviyeye taşır ve klinik karar alma sürecinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Yeni uygulamalar

Yeni ve geliştirilmiş uygulamalar sayesinde, syngo.via1 onkolojide görüntü tabanlı tedavi kararları için 360° görünüm sağlar.

 

Yeni uygulamalar

syngo.MR OncoCare

syngo.MR OncoCare, tedaviye verilen fonksiyonel tümör yanıtının kantitatif değerlendirmesi için bir çözüm sunar. Tedavi yanıtının daha erken değerlendirilmesine izin vererek, tedavi yolunun optimizasyonunu ve gereksiz tedavi maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlama potansiyeline sahiptir.
Discover syngo.MR OncoCare

Efficient and flexible viewing and contouring

Radyoterapide, çoklu modalite görüntü görüntüleme ve şekillendirme için tasarlanmış araçlar yoktur. syngo.via RT Image Suite bu eksikliği doldurur. Hastanız hakkında net ve kapsamlı bir görüş elde etmek için görüntü verilerinizden yararlanmanıza imkan sağlar ve radyasyon onkologları için tasarlanmış kullanımı kolay şekillendirme çözümü ile verimliliği artırır.

Multi-disciplinary evidence sharing

Onkolojik hastalıkların görsel ve kantitatif kanıtlarını çevrimdışı iletmek ve paylaşmak zor olabilir.  syngo.MI Offline Oncoboard sağlam, çok disiplinli tedavi kararlarını desteklemek için tümör panoları gibi ortamlarda onkolojik bulguları kolayca paylaşmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin, USB gibi harici depolama ortamlarını kullanmak, bir vakayı hızlı bir şekilde incelemenize ve neredeyse tüm PC’lerde bulguları paylaşmanıza olanak tanır.

Yeni birleştirilmiş MR onkoloji iş akışı sayesinde, artık tüm işlevleri tek bir iş akışına yerleştirilmiş olarak bulabilirsiniz. Birden fazla tümör tipinin veya lezyonun etkin değerlendirmesi için, Kolay Okuma Modu edinilen serinin hızlı bir şekilde okunmasını sağlar.

Assess tumor growth at a glance

Renk kodlu takip VRT’leri, birden fazla zaman noktasında zaman alıcı manuel lezyon karşılaştırmasını önlemenize yardımcı olur. Renk kodlaması, tümör hacminin ve görülebilir trendin değerlendirmelerini basitleştirir.

Compare mammography images from different sources

Satıcıdan bağımsız Link-it, Siemens sistemlerinden ve diğer satıcılardan gelen mamografi görüntülerini verimli bir şekilde karşılaştırmanızı sağlar. 2D, 3D, önceki, takip veya güncel görüntülere bakılmaksızın, otomatik ROI konumu en iyi sonuçları elde etmenize yardımcı olacaktır.

Daha fazla özellik

syngo.via1, onkolojide tanıdan takibe kadar tedavi kararlarını destekler. syngo.via’nın onkoloji portföyünden diğer uygulama özelliklerini keşfedin.

 

Dinamik BT verilerinin kantitatif değerlendirmesi

Quantitative evaluation of dynamic CT data

syngo.CT Body Perfusion, tedavi sırasında perfüzyon bozukluklarının ve organ ve tümör değişikliklerinin ayrıntılı kantitatif değerlendirmesini kolaylaştırır. Bu, özellikle tümörlerin ayırıcı tanısında ve izlenmesinde yardımcıdır.

 

A comprehensive liver application

syngo.CT Karaciğer Analizi, önceden işlenmiş segmentasyon sonuçları sağlar. Rezeke edilen ve rezidüel karaciğer hacminin net bir şekilde karşılaştırılmasını sağlayan, karaciğerin vasküler tedarik alanlarının derinlemesine analizi için sezgisel iş akışı rehberliği sunar.

Enabling new insights into disease progression

syngo.mMR General, MR-PET muayenelerinin profesyonel görselleştirmesi ve kantitatif analizi için tasarlanmıştır. Uygulama, muayene sonuçlarını yükler ve anlamlı düzenlere yapılandırır. Birden fazla zaman noktasında lezyon saptama, evreleme ve takip ile sizi destekler.

Harmonizing quantitative PET values across technologies

EQ.PET ile syngo.PET Segmentation, tarayıcı satıcısı, modeli veya rekonstrüksiyon algoritmalarından bağımsız olarak hastalık belirtilerinin ve değişikliğinin belirlenmesi için uzunlamasına hasta muayenelerinin karşılaştırılmasını sağlar.

Encouraging interdepartmental collaboration

syngo.PET&CT Therapy arayüzü, tanı amaçlı PET ve BT segmentasyonlarının Brüt Tümör Hacimlerine (GTV) dönüştürülmesine yardımcı olur ve bunları radyoterapi tedavi planlamasında kullanılmak üzere DICOM RT Yapı Setleri olarak yayınlar. Bu, disiplinler arası işbirliğini basitleştirmeye yardımcı olur.

High-quality 3D reading and viewing of images, even on the go

syngo.via WebViewer3, zaman açısından kritik durumlarda veya çağrı sırasında hızlı ve kolay görüntü erişimi sağlar. Radyoloji dışındaki hekimler için yüksek kaliteli görüntülere erişim sağlar. syngo.via WebViewer, sonuçları hastalarla tartışmak için de uygundur.

1
2
3