Sağlıkta BT ve Altyapı Sistemleri

Siemens Health Services artık Cerner üyesi. Daha fazla bilgi için: www.cerner.com/cernerhs