Cinematic VRT Heart and Aorta

BT Kardiyovasküler görüntüleme

Son teknoloji kardiyak BT çözümlerinin tam çeşitliliği

Dünya çapında neredeyse her üç ölümden biri kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanmaktadır1. Kardiyovasküler görüntüleme, tanısal görüntülemenin temel direklerinden biri olarak kabul edilir ve Bilgisayarlı Tomografi burada önemli bir rol oynar. Bu prosedürler için sevklerdeki artışla birlikte, taramalara ihtiyaç duyan hastaların karmaşıklığında bir artış meydana gelmektedir. Kardiyolojide teşhisten tedaviye ve takibe kadar klinik sorularınızı yanıtlamak için mükemmel uyumlu çözümler sunuyoruz.

  • Çift Kaynaklı BT ile yarının da ötesinde hazır
  • Kolaylaştırılmış kardiyak BT ile kardiyak iş akışınızı düzene koyun
  • syngo.via ve otomatik sonradan işleme ile rutininizi basitleştirin
  • High Power 70, 80, 90 ve ultra düşük dozlu tarama ile hasta bakımını iyileştirin
  • FFRBT Analizi ile önemli koroner arter hastalığını tanımlayın

Özellikler ve Faydalar

Dual Source CT scan machine SOMATOM Force

Çift Kaynaklı BT ile yarının da ötesinde hazır

Kardiyak BT için klinik endikasyonlar hızla gelişmektedir. Daha bugün, koroner BTA'dan çok daha fazlasına ilerledi: valvüler kalp hastalığı, miyokardiyal viyabilite ve perfüzyon, venöz anatomi ve konjenital kalp hastalığı sadece başlangıç. Bu, hasta çeşitliliği ile birlikte, sistolik görüntülemeden mümkün olan en düşük dozda tam fonksiyonel değerlendirmeye kadar kardiyak edinim stratejilerinde en yüksek esnekliği gerektirir. Doğru klinik endikasyon ve hasta için doğru edinim. Çift Kaynaklı BT ile yarının da ötesinde hazır olun.

Dual Source CT scan machine SOMATOM Force

Kolaylaştırılmış kardiyak BT ile kardiyak iş akışınızı düzene koyun

Kardiyovasküler BT görüntüleme genellikle zorlu bir prosedür olarak algılanır. İdeal görüntü kalitesi, hasta hazırlığı, EKG sinyal kalitesi ve kalp döngüsünün en uygun aşamasında taramanın en iyi zamanlaması gibi çeşitli faktörlerin bir kombinasyonuna bağlıdır. Eşsiz mobil iş akışıyla birleştirilmiş benzersiz GO teknolojilerimizle kardiyak BT'yi sizin için kolaylaştırıyoruz.

syngo.via ve otomatik sonradan işleme ile rutininizi basitleştirin

Radyolojideki baskı ve iş yükü sürekli artıyor: günde daha fazla vaka, daha fazla maliyet baskısı, daha yüksek beklentiler. Akıllı, entegre bir görüntüleme yazılımı olarak syngo.via, BT Kardiyovasküler uygulamaları ile klinik sorunlarınız için optimize edilmiş eksiksiz bir uygulama çeşitliliği sunar. Hızlı Sonuç Teknolojisi ile birleştirilen uygulamalar, otomatik görüntü oluşturma ve dosyalama yoluyla bakım kalitesinin standartlaştırılmasının yanı sıra iş akışı verimliliğini hesaba katmaya yardımcı olur.

Dual Source CT scan machine SOMATOM Force

High Power 70, 80, 90 ve ultra düşük dozlu tarama ile hasta bakımını iyileştirin

Kalıcı hedeflerimizden biri, ALARA (makul olarak elde edilebilecek kadar düşük) ilkesini izleyerek kardiyovasküler görüntülemede radyasyona maruz kalmayı en aza indirmektir. Ek olarak, kontrast madde azaltma ihtiyacı örn. TAVI (transkateter aort kapak müdahalesi) için yaşlı ve zayıf hastaların taramaları artıyor. Bu nedenle, sizi düşük kV kapasitemiz ya da Tin Filter gibi uygun araçlarla donatmak istiyoruz, örn. Kalsiyum Skorlama için.

FFRBT Analizi ile önemli koroner arter hastalığını tanımlayın

Fonksiyonel BT stratejileri, tek başına anatomik değerlendirmeye kıyasla orta düzeyde stenozu olan hastalarda hemodinamik olarak önemli Koroner Arter Hastalığını saptamak için ek artan doğruluk sunar. Bu, dinamik stres BT perfüzyonu, FFRBT (Fraksiyonel Akış Rezervi) Analizi ve Çift Enerji perfüzyonunun sağladığı özgüllük ve pozitif tahmin değerindeki artımlı iyileştirme ile elde edilir.

Dinamik miyokardiyal perfüzyonun faydalarını keşfetmek için soldaki videoyu izleyin.(İngilizce)

Klinik Kullanım

1