Kardiyak Ürünler

Hastaya yakın ortamlarda laboratuvar kalitesinde kardiyak sonuçlar sağlayarak zamanında, güvenli ve etkili bakım

Kalp hastaları hasta başında, gereken hızda, laboratuvar kalitesinde sonuçlar.

1
2
3
4
5