SOMATOM Definition Edge
“Ortalamayı kabul etmek” yerine “beklentileri aşmak” – En iyisinden azıyla yetinmeyin.

SOMATOM Definition Edge
 
Bizle İletişime Geçin
SOMATOM Definition Edge

Acil Tıpta beklentileri aşmak – Görüntü Kalitesi

SOMATOM Definition Edge

Acil Tıpta beklentileri aşmak – Hız

SOMATOM Definition Edge

Acil Tıpta beklentileri aşmak – Otomasyon

SOMATOM Definition Edge

Tübingen’deki BG Klinik’te SOMATOM Definition Edge ile metal artefaktlarının azaltılması ve elde edilen klinik sonuçlar

SOMATOM Definition Edge
SOMATOM Definition Edge
SOMATOM Definition Edge
SOMATOM Definition Edge
SOMATOM Definition Edge
 SOMATOM Definition Edge
SOMATOM Definition Edge
SOMATOM Definition Edge
SOMATOM Definition Edge
SOMATOM Definition Edge
SOMATOM Definition Edge
SOMATOM Definition Edge
SOMATOM Definition Edge
SOMATOM Definition Edge
SOMATOM Definition Edge
SOMATOM Definition Edge
SOMATOM Definition Edge
SOMATOM Definition Edge
SOMATOM Definition Edge
SOMATOM Definition Edge

Gittikçe karmaşık hale gelen klinik gereklilikler ve artan hasta sayıları karşısında, sağlık kuruluşlarının kapasitelerinin üst sınırında performans göstermeleri bekleniyor. Yeni SOMATOM Definition Edge, kontrast madde etkin TAVI planlamasından hassas tedavi yanıt yönetimine, düşük dozlu tedavi kontrolünden optimize edilmiş acil bakım çalışma akışına, tüm klinik yetkinliklerde süreç verimliliğini ve hasta sonuçlarını iyileştirerek bu beklentileri karşılamanıza değil, aynı zamanda aşmanıza da yardımcı oluyor.

İlgili Ürünler, Servisler ve Kaynaklar

Bu web sayfasında gösterilen ürünler/özellikler her ülkede piyasada bulunmamaktadır. Mevzuata bağlı nedenlerle gelecekte bulunabileceği garanti edilemez. Lütfen daha fazla bilgi için yerel Siemens Healthineers organizasyonuyla iletişime geçiniz.

1Klinik uygulamada SAFIRE’ın kullanılmasıyla, klinik göreve, hastanın vücut ölçülerine, anatomik konuma ve klinik uygulamaya bağlı olarak BT’de hasta radyasyon dozu azaltılabilir. Belirli bir klinik uygulamada diagnostic görüntü kalitesi elde etmek için uygun dozu belirlemek üzere radyolog ve doktor ile bir konsültasyon gerçekleştirilmelidir. SAFIRE rekonstrüksiyon yazılımı kullanarak yüzde 54-60 doz azaltımı belirlemek üzere aşağıdaki test metodu kullanılmıştır. Gürültü, BT sayıları, homojenlik, düşük kontrast çözünürlüğü ve yüksek kontrast çözünürlüğü bir Gammex 438 fantomda değerlendirilmiştir. SAFIRE ile rekonstrüksiyonu gerçekeştirilen düşük doz verileri, bu teste dayalı olarak tam doz verilerine kıyasla aynı görüntü kalitesini vermiştir. Yayınlanmamış veriler.