Corporate Info

SIEMENS Healthcare, d. o. o.


SIEMENS Healthcare, Trgovsko in storitveno podjetje, d. o. o.
Letališka cesta 29 C, Ljubljana


 + 386 1 4746 100
Fax: + 386 1 4746 135


info.si@siemens.com
www.siemens.si 

 

SIEMENS Healthcare, d. o. o.
SIEMENS Healthcare, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1961344 z osnovnim kapitalom 7.500,00 EUR; ID št. za DDV: SI24739707; matična številka 6829759000.
SIEMENS Healthcare, d. o. o. je zavezanec za DDV.