Corporate Info

SIEMENS Healthcare, d. o. o.


SIEMENS Healthcare, Trgovsko in storitveno podjetje, d. o. o.
Letališka cesta 29 C, Ljubljana

+386 1 888 96 70

infohealthcare.si@siemens-healthineers.com
www.siemens-healthineers.com/si

SIEMENS Healthcare, d. o. o.
SIEMENS Healthcare, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1961344 z osnovnim kapitalom 7.500,00 EUR; ID št. za DDV: SI24739707; matična številka 6829759000.
SIEMENS Healthcare, d. o. o. je zavezanec za DDV.