FR_CC_JFR_2021.png

Vitalis 2023

Under årets Vitalis presenterade vi flera innovativa, digitala lösningar som kan underlätta för sjukvården. Med en åldrande befolkning och ett stigande vårdbehov ser vi digital hälsa som ett extra viktigt område där modern teknologi och artificiell intelligens kan vara till stor hjälp.

I vår monter kunde våra besökare bland annat ta del av:

  • Våra lösningar för egenmonitorering 
  • Artificiell intelligens som hjälpmedel och hur det kan tillämpas i praktiken
  • Hur disparata datakällor från labb, radiologi m.fl. kan fusioneras in i integrerade beslutsstöd.

Läs mer om våra innovationer och digitala verktyg längre ner på sidan.

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda inom digital hälsa, tveka inte att kontakta oss:

Digital hälsaDigital & Automation, Siemens HealthineersSverige