Digital Hands

Egenmonitorering för patienter och vårdpersonal

DigitalHands etähoitoratkaisu

Digital Hands är en plattform för egenmonitorering. Digital Hands stöder patientrehabilitering och egenvård, vilket hjälper till att förhindra sjukdomsprogression och minska sjukhusvistelser. Digital Hands svarar på hälso- och sjukvårdens ständigt föränderliga utmaningar genom att tillhandahålla avancerad vård till patienter och samtidigt minska vårdkostnader.

En flexibel funktion låter användaren skapa de typer av uppföljningar och konsultationer som är nödvändiga. Egenmonitoreringen ger på så sätt en mer heltäckande bild av patientens hälsa än vad mätresultaten enbart ger. Lösningen kan enkelt anpassas efter flera olika användargruppers behov och nya användargrupper kan enkelt läggas till tjänsten. Lösningen är också idealisk för fjärrövervakning av Covid-19-patienter.

  • Plattformslösning: Enkel anslutning till andra informationssystem och enheter via öppna gränssnitt (API)
  • Snabb utrullning: En färdig produktlösning som kan implementeras på så lite som några veckor
  • Skalbar: Anpassningsbar och enkel att bygga ut både volymmässigt och med fler diagnoser 
  • CE-märkt: Uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav
DigitalHands-käyttöliittymä

Lätt att integrera

Digital Hands är en komplett produktlösning som har använts i Norden sedan 2014 och i Finland sedan 2020. Fjärrövervakningslösningen integreras flexibelt i olika nationella system.

Fördelar med egenmonitorering

Patient Story Heart Attack

Patienten

Digital Hands egenmonitorering låter patienten övervaka och förstå sin sjukdomssituation. Systemet ger omedelbar feedback och resultaten visas för patienten i realtid. Patienten känner sig sedd av sjukvården och blir mer trygg. 

Remote Workforce

Vårdgivaren

Den stora vinsten är effekten av en stärkt patient, som innebär mindre inskrivningar. Digital Hands gör det möjligt att monitorera ett stort antal patienter med färre resurser och kostnader för vårdgivaren. Systemet sorterar automatiskt ut patienter med mest akuta behov och låter på så sätt personalen fokusera på dem. 

Funktioner

Digital Hands etähoitoratkaisuun voi liittää lukuisia mittauslaitteita

Fjärrmonitorering

Lösningen lämpar sig för fjärrmonitorering av flera olika användargrupper och är lätt att anpassa.

cooperative care, patient portal, care managem.

Avancerade frågeformulär

Digital Hands innehåller ett verktyg där användaren skapar digitala konsultationer bestående av frågor och mätningar. Dessa konsultationer kan helt skräddarsys och på så sätt svara upp på respektive patientgrupps behov.

DigitalHands videokonsultaatio

Videokonsultationer

Lösningen möjliggör även videokonsultationer mellan patient och behandlande enhet och sparar därmed onödiga besök.