Ett viktigt framsteg inom kardiologi

Snabbhet möter precision där det verkligen behövs – väntan är över för patientnära högkänslig troponin

Hur kan läkare snabbt få de svar de behöver när livet står på spel och varje sekund räknas? Varje förlorad sekund på akutmottagningen kan påverka patientutfallet. Atellica® VTLi patientnära analysinstrument ger viktig information som kliniker behöver för att fatta rätt beslut för sina patienter.

Varje minut som ägnas åt att vänta på testresultat för att utesluta en potentiell hjärtinfarkt (MI) kostar. Patienter och deras familjer är oroliga och läkare och laboratoriepersonal måste snabbt identifiera problemet . Väntetiden påverkar en redan pressad akutmottagning. Men vad skulle hända om personalen på akutmottagningen hade tillgång till patientnära analys av högkänslig troponin precis i anslutning till patienten? Ett nytt verktyg kan ge högkänsliga troponin I (hs-cTnI) resultat på bara 8 minuter från ett enda fingerstick. Lösningen är intuitiv, integreras enkelt i det befintliga arbetsflödet och ger laboratoriepersonal en centraliserad kontroll över decentraliserad testning, så att genomströmningen på akuten kan förbättras med ökad effektivitet och hög trovärdighet.

Det patientnära instrumentet Atellica® VTLi, kommer att förändra bedömningsprocessen av bröstsmärta till nytta för patienter, läkare och det operativa arbetsflödet. När det gäller att utvärdera patienter med symtom på hjärtinfarkt på akutmottagningen är förtroende, tid och resurser inte bara värdefulla – de är livsviktiga.

Resultaten i en studie som publicerades i Clinical Chemistry och Laboratory Medicine visar att den nya patientnära Atellica® VTLi hs-cTnI uppfyller kraven för en högkänslig troponin-analys. I studien har de könsspecifika 99:e percentilens övre referensgränser för män och kvinnor fastställts med hepariniserad plasma från AACC provbank.

<p>Dr. Fred Apple</p>

Population

99th URL (ng/L)

Timepoint

Subjects

Sensitivity
(95% CI)

Specificity
(95% CI)

PPV
(95% CI)

NPV
(95% CI)

Non-MI

MI

Overall

22.9

Baseline

998

91

64.8%
(54.6–73.9%)

85.7%
(83.4–87.7%)

29.2%
(25.0–33.8%)

96.4%
(95.3–97.2%)

2 hrs

998

91

81.3%
(72.1–88.0%)

84.6%
(82.2–86.7%)

32.5%
(28.7–36.4%)

98.0%
(97.0–98.7%)

Male

27.1

Baseline

615

56

67.9%
(54.8–78.6%)

86.2%
(83.2–88.7%)

30.9%
(25.5–36.9%)

96.7%
(95.3–97.7%)

2 hrs

615

56

80.4%
(68.2–88.7%)

84.7%
(81.7–87.3%)

32.4%
(27.6–37.5%)

97.9%
(96.5–98.8%)

Female

18.5

Baseline

383

35

65.7%
(49.2–79.2%)

85.4%
(81.5–88.6%)

29.1%
(22.6–36.6%)

96.5%
(94.5–97.7%)

2 hrs

383

35

82.9%
(67.3–91.9%)

84.3%
(80.4–87.6%)

32.6%
(26.8–38.9%)

98.2%
(96.3–99.1%)

Streamlined Patient Testing Workflow

Clinical Value of hs-cTnI

Cartridge Design

Troponin:
High-sensitivity vs. Contemporary

  Screenshot of the self test on analyzer

  Test Utilization

  • Software version/validity
  • Electronic system
  • Temperature control system
  • Storage space
  • Imaging system
  • Analyzer orientation
  • Battery level
  • Magnetic system

  POC Atellica VTLi Cartridge

  Cartridge Validation

  • RFID version/validity
  • Cartridge use data
  • Light intensity reference
  • Cartridge type
  • Cartridge alignment
  • No sample added
  • Expiry date
  • Optical image quality

  POC Atellica VTLi Dispensing Blood Capillary

  Sample Application

  • Sample application
  • Cartridge filling time
  • Sample volume check

  Test results are available within 8 minutes after sample application.

  Test Execution

  • Analyzer cap closed
  • Cartridge temperature
  • Dynamic readout
  • Power button disabled
  • Light intensity
  • Cartridge movement
  • Analyzer orientation/shock

  1
  2