Bestämning av könsspecifika 99:e percentilens övre referensgränser för en patientnära högkänslig hjärttroponin I-analys

Fred S. Apple, Karen Schulz, Christian W. Schmidt, Trees S. Y. van Domburg, Judith M. Fonville and Femke K. de Theije

Originally published in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (May 2021) with permission to publish from De Gruyter.

Screenshot of Determination of sex-specific 99th percentile upper reference limits for a point of care high sensitivity cardiac troponin I assay

Våra resultat visar att den nya patientnära Atellica® VTLi hs-cTnI uppfyller kraven för en högkänslig troponin analys. I studien har de könsspecifika 99:e percentilens övre referensgränser för män och kvinnor fastställts med hepariniserad plasma från AACC provbank.