Breast cancer awareness, #getchecked

Bröstcancer väntar inte, vänta inte du hellerBreast Cancer Awareness Month #getchecked

Under dessa speciella tider med COVID-19 är det mycket som vi avvaktar med. Bröstcancer väntar dock inte på att pandemin ska försvinna. Låt inte COVID-19 hindra dig från att göra egenkontroller regelbundet samt gå till de mammografiundersökningar du blir kallad till. Ju snabbare bröstcancer upptäcks, desto större chans är det att bli frisk. Oktober är månaden där hela världen och vi på Siemens Healthineers riktar extra uppmärksamhet till just bröstcancer och hur vi kan rädda fler liv genom att upptäcka sjukdomen tidigt.


Tisha Boatman, chef för Siemens Healthineers i Norden och de baltiska länderna, upptäckte en knöl i bröstet mitt under COVID-19 pandemin. Tack vare att Tisha blev påmind av en vän om att göra egenkontroller kunde sjukdomen upptäckas tidigt. I ett senare förlopp av sjukdomen där tumören vuxit sig större hade behandlingen kunnat bli betydligt svårare.

En misstanke om bröstcancer väcker många känslor och rädslor. Utbildning och övergripande vård är nyckeln till att förstå sjukdomen och ta rätt steg mot behandling.

    Många saker avvaktar vi med just nu - för vår och andras säkerhet. Men att skjuta på egenkontroller och gå på den mammografi man blivit kallad till kan innebära en allvarlig risk. Tidig upptäckt är det som störst möjlighet till att bli helt frisk.

    Vi utvecklar ständigt nya lösningar inom bilddiagnostik och screening.
    Varje innovation är ett steg mot bättre diagnos och behandling.

    Vad är mammografi? Varför är innovation viktigt?
    Se svaren här.