ACUSON Sequoia

Ultrasonograf ACUSON Sequoia™Powrót ikony!

Aparat ultrasonograficzny ACUSON Sequoia™ był – i nadal jest – wzorcem branżowym pod względem jakości obrazu, czułości kolorystycznej i zaawansowanych trybów obrazowania. Nowy aparat ACUSON Sequoia powstał w wyniku niezwykłej ewolucji produktu, który miał tak wiele różnorodnych zalet.

Pierwszą korzyścią nowego aparatu ACUSON Sequoia jest rewelacyjny, w pełni kontrastowy obraz ogniskowany na całej głębokości, bez strat w rozdzielczości w poszczególnych strefach obrazu od bliskiego do dalekiego pola. Zaprojektowaliśmy i opatentowaliśmy unikalne technologie, dzięki którym ACUSON Sequoia może niemal całkowicie wyeliminować artefakty koloru oraz obrazować na większej głębokości niż konwencjonalne systemy ultrasonograficzne.

Drugą korzyścią jest znakowanie przepływu kolorem oraz wysoka czułość koloru bez artefaktów, eliminując również wpływ artefaktów ruchowych na jakość obrazu.

Trzecią korzyścią jest głęboka penetracja tkanek bez wywierania negatywnego wpływu na jakość diagnostyczną. Nasz zespół przeprowadził szeroko zakrojone badania, by opracować rozwiązanie, które pozwoliłoby lekarzom na obrazowanie pacjentów o różnych rozmiarach oraz uzyskanie diagnostycznie wiarygodnych i wyraźnych obrazów. Owocem tych badań jest nowa głowica—DAX. Używając jej razem z aparatem ACUSON Sequoia, możemy po raz pierwszy uzyskać obrazy na nieosiągalnej dotąd głębokości bez pogorszenia jakości diagnostycznej. DAX (Deep Abdominal Transducer - głowica do obrazowania głęboko położonych struktur w jamie brzusznej) może penetrować na głębokość aż 40 cm.

Obrazowanie ultrasonograficzne ma za zadanie dostarczyć pewnych i szybkich odpowiedzi na ważne pytania kliniczne. Te odpowiedzi muszą zostać podane w sposób, który jest możliwie najbardziej dokładny i powtarzalny. Nowy aparat ACUSON Sequoia potrafi sprostać wszystkim tym wyzwaniom dzięki kompleksowemu pakietowi zaawansowanych aplikacji do spersonalizowanych badań ultrasonograficznych. Dzięki mocy nowego aparatu ACUSON Sequoia nasze rozwiązania w dziedzinie elastografii stały się jeszcze lepsze.

Badanie ultrasonograficzne ze wzmocnieniem kontrastowym pozwala na dokładną wizualizację morfologii naczyń w czasie rzeczywistym. W nowym aparacie ACUSON Sequoia czas obrazowania kontrastu jest znacznie dłuższy, dzięki czemu lekarze mają więcej czasu na skanowanie w poszukiwaniu dodatkowych uszkodzeń podczas badania z nawet dwukrotnie większą czułością.

Zmienność będąca nieodłączną cechą badań ultrasonograficznych może być wyzwaniem dla lekarzy interpretujących badania. Dążąc do wyeliminowania zmienności, zorganizowaliśmy 170 warsztatów dla 365 użytkowników ultrasonografów na całym świcie w celu stworzenia systemu ultrasonograficznego, który jest zaprojektowany przez użytkownika dla użytkownika.

W nowym aparacie ACUSON Sequoia każdy indywidualny element jest montowany w taki sposób, by umożliwić nam dokładne śledzenie sygnału ultrasonograficznego w obrębie całej ścieżki sygnałowej. Począwszy od komponentów zasilających, odbiorników oraz jednostki do przetwarzania grafiki, a skończywszy na kompaktowych, bezpinowych złączach głowic i soczewkach głowic, staraliśmy się zachować akustyczną wierność sygnału. Naszym celem było dokładne odwzorowanie biologii człowieka. Firma Siemens Healthineers nazywa to technologią obrazowania BioAcoustic.

Cechy i korzyści

Zastosowanie kliniczne