Diagnostyka obrazowa

Znaczenie obrazowania medycznego nieustannie rośnie - dzięki niemu opieka nad pacjentem jest efektywniejsza i coraz bardziej mu przyjazna. Nowatorskie technologie obrazowania pozwalają szybciej i dokładniej wykrywać choroby, a następnie leczyć je z większą precyzją, mniej inwazyjnymi metodami, uważnie przy tym monitorując przebieg terapii.1