CT scan machine SOMATOM X.cite

Tomograf SOMATOM X.cite z zespołem funkcji myExam CompanionInteligentne obrazowanie. Niedościgniona precyzja diagnostyki.

Nasz jednoźródłowy tomograf komputerowy SOMATOM® X.cite otwiera erę inteligentnego obrazowania. Towarzyszący mu zespół funkcji myExam Companion w intuicyjny sposób prowadzi techników przez wszystkie badania realizowane przy pomocy tego sprzętu i pomaga dopasować kluczowe parametry do poszczególnych pacjentów. Dzięki temu technicy o różnym doświadczeniu mogą korzystać z pełni możliwości tego innowacyjnego, zaawansowanego tomografu, wyposażonego w lampę rentgenowską Vectron® i szeroki otwór gantry o średnicy 82 cm. Niezależnie od trudności diagnozowanego przypadku i rodzaju badania tomograf komputerowy SOMATOM X.cite z zespołem funkcji myExam Companion ogranicza nieuzasadnione odchylenia i zapewnia spójne wyniki oraz kompleksową diagnostykę.

Tomograf komputerowy SOMATOM® X.cite z zespołem funkcji myExam Companion pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału technologicznego urządzenia użytkownikom o różnym doświadczeniu. Poznaj innowacyjne cechy tomografu SOMATOM X.cite i dowiedz się, w jaki sposób zapewnia nowy poziom precyzji w tomografii komputerowej.

Cechy i zalety

CT scan machine navigation SOMATOM x.Cite

Innowacyjny zespół funkcji myExam Companion został zaprojektowany dla ułatwienia i usprawnienia pracy personelu obsługującego tomograf.

 • Interaktywne wsparcie: myExam Companion prowadzi techników przez kolejne etapy badania z pomocą intuicyjnego interfejsu – opartego o proste komunikaty i przejrzystą szatę graficzną – zrozumiałego już przy pierwszym użyciu.
 • Spersonalizowane badania: Tomograf optymalizuje parametry akwizycji i rekonstrukcji danych dla poszczególnych pacjentów, dzięki czemu personel może skupić się na pacjencie i na zapewnieniu spójności uzyskiwanych wyników.
 • Kompleksowa diagnostyka, spójne wyniki: Technika inteligentnego obrazowania pomaga technikom, pozwalając na wykorzystanie w pełni potencjału urządzenia przy jednoczesnej redukcji nieuzasadnionych zmian .
ct scan machine moodlight

Tomograf SOMATOM X.cite został zaprojektowany z myślą o pacjentach i podniesieniu komfortu badania przez poprawioną komunikację zarówno z personelem, jak i z samym urządzeniem.

 • Dla pacjentów: Otwór gantry o średnicy aż 82 cm oraz kamerę do podglądu wprowadzono, by pacjenci czuli się lepiej, a technicy mogli ze spokojem skoncentrować się na wykonywanym zadaniu. Szeroki otwór gantry zapewnia wygodę badania osób z otyłością i traum, procedur ortopedycznych lub interwencyjnych.
 • Więcej czasu z pacjentem: Podczas gdy zespół funkcji myExam Companion realizuje kluczowe zadania, personel może skupić się w pełni na osobie badanej. Praca mobilna z wykorzystaniem tabletów maksymalizuje czas spędzany przez techników przy stole pacjenta .
 • Optymalizacja komunikacji: Udoskonalone rozwiązania interfejsowe, takie jak wyświetlanie instrukcji na panelu pacjenta (VPI) oraz kamera do podglądu pozwalają na bardziej naturalną i precyzyjną komunikację z pacjentem
ct scan machine work station SOMATOM x.Cite

Kompleksowa diagnostyka pomaga radiologom w odpowiedniej interpretacji wyników – niezależnie od przypadku czy zabiegu.

 • Inteligentny przewodnik użytkownika: Zespół funkcji myExam Companion pomaga technikom personalizować akwizycję danych dla poszczególnych pacjentów.
 • Duża moc i wysoka rozdzielczość: Lampa RTG Vectron® i detektor StellarInfinity® są elementem znakomitego procesu obrazowania czyniącym SOMATOM X.cite wyposażonym w sposób unikalny, zwiększając możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb.
 • Wyczerpujące dane w standardzie: myExam Companion samodzielnie wylicza segmentację naczyń wieńcowych i rozwija obraz kręgosłupa i żeber na płaszczyźnie, bez dodatkowego klikania.

 

ct scanner applications

Przejrzyste i spójne wyniki badań pozwalają personelowi na ustalanie własnych standardów diagnostycznych.

 • Centralizacja i spójność: Zespół funkcji myExam Companion i aplikacja do pracy zespołowej w chmurze pozwalają na przedefiniowanie i standaryzację protokołów z jednej, centralnej lokalizacji.
 • Standaryzacja bez zakłóceń: Scentralizowany dostęp sprawia, że standaryzacja procedur w placówce nie musi zakłócać codziennej pracy tomografu.
 • Współdzielenie czyni prostym : Z filozofią wizualnego współdzielenia logiki i skanowania łatwa staje się optymalizacja działania placówki, planowanie grafiku personelu, wyników i produktywności.

Zastosowanie kliniczne

Begoña Sara, pielęgniarkaClínica Universidad de Navarra w Pampelunie, Hiszpania
Dr med. Sebastian F.-X. WinklhoferSzpital Uniwersytecki w Zurychu, Szwajcaria
Francisco Javier Cubo, pacjent onkologicznyClínica Universidad de Navarra w Pampelunie, Hiszpania

Dane techniczne

Lampa RTG

Vectron®

Detektor

StellarInfinity detector®

Liczba przekrojów warstwowych

128

Rozdzielczość przestrzenna

0,30 mm

Czasy rotacji

0,3 s*

Rozdzielczość czasowa w płaszczyźnie

150 ms*

Moc generatora

105 kW

Maks. prędkość skanowania

do 21,7 cm/s

Maks. mA (70, 80, 90 kV)

1,200 mA

Otwór gantry

82 cm

System chłodzenia gantry

woda/powietrze

Nośność stołu

307 kg*

Warunki przestrzenne

Montaż w jednym pomieszczeniu < 17 m2 / 183 ft2 (Zastosowanie mają przepisy lokalne. Konieczne jest zachowanie bezpiecznych odległości zgodnie z przepisami krajowymi.)