Siemens-Healthineers-ACUSON-Redwood-Ultrasound-System-

System ultrasonograficzny ACUSON RedwoodNowe horyzonty obrazowania USG

Zarządzanie kosztami leczenia przewlekłych chorób szybko starzejącej się populacji wymaga systemu ultrasonograficznego efektywnego pod każdym względem.

  • Wyjątkowe obrazowanie z doskonałą jakością kolorów na większych głębokościach1 – z redukcją artefaktów powodowanych przez ruchy pacjenta lub sondy
  • Większa wydajność dzięki skróceniu czasu badania poprzez zastosowanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji
  • Dostępność precyzyjnego obrazowania przy pomocy lekkiego aparatu, który może być używany przy łóżku pacjenta

Koherentne formowanie obrazu (Coherent Image Formation, CIF) dla obrazów harmonicznych
Formując obraz na podstawie informacji o fazie i amplitudzie sygnału, aparat pozwala uzyskać wysoką rozdzielczość oraz liczbę klatek na sekundę większą niż w konwencjonalnych1 systemach ultrasonograficznych.

Głowice w technologii single-crystal
Materiał piezoelektryczny jest kluczowym elementem każdej głowicy. Konstrukcje monokrystaliczne zapewniają większą czułość i szerokość pasma tam, gdzie to najbardziej potrzebne. Dotyczy to zarówno głowic do obrazowania jamy brzusznej, jak i głowic kardiologicznych. Szersze pasmo zapewnia udoskonalone obrazowanie w trybie harmonicznym, lepszą rozdzielczość osiową oraz wyższą czułość. Wszystko to pozwala na diagnostykę głębszych struktur i wyraźniejsze obrazowanie.

Funkcja UltraArt zwiększa czułość i pozwala na porównywanie czterech wersji obrazu
Wyróżniająca sprzęt Siemens Healthineers funkcja uniwersalnego przetwarzania obrazu UltraArt pozwala dostosować badanie ultrasonograficzne do potrzeb użytkownika. Jednym naciśnięciem przycisku określ preferencje obrazowania, wyświetlając poczwórny obraz czasu rzeczywistego. Popraw rozdzielczość kontrastu różnych struktur anatomicznych. Zwiększ jakość i spójność badań wykonywanych przez różnych użytkowników, eliminując niewłaściwe ustawienia parametrów obróbki obrazu.

Zmniejsz obciążenie pracą dzięki Auto TEQ
Technologia AutoTEQ pozwala na jednoczesne uwidocznienie tkanki o małej i dużej gęstości (tissue equalization) i automatycznie optymalizuje odpowiednie parametry, dzięki czemu konieczność korekcji przez użytkownika zostaje ograniczona do minimum. Zarówno w trybie B-mode, jak i w trybach obrazowania metodą fali impulsowej regulować można takie parametry akwizycji obrazu jak wzmocnienie (gain), skala prędkości (velocity scale) i filtr tłumienia ech stałych (wall filter).

  • rejestracja jednym kliknięciem
  • automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji (Al)
  • kompleksowy zestaw kilkunastu głowic do różnorodnych zastosowań klinicznych

 

Aby skrócić przestoje systemu, Siemens Healthineers zapewnia bogaty zestaw zdalnych platform i usług zaprojektowanych tak, by pomóc użytkownikowi w uzyskaniu maksymalnej wydajności, bezpieczeństwa oraz bezawaryjnego czasu działania.

  • Inteligentny zdalny serwis (SRS) przez eSieLink zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do wsparcia technicznego i klinicznego.
  • Platforma edukacyjna PEPconnect2 otwiera dostęp do zasobów wiedzy wspierających podnoszenie kompetencji i efektywności personelu.
  • Portal teamplay Fleet2 umożliwia wygodne zarządzanie eksploatacją i serwisowaniem urządzeń Siemens Healthineers 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Cechy i korzyści

Wczesne wykrywanie, skuteczne diagnozowanie i szybkie leczenie to ogromne wyzwanie dla świadczeniodawców. Badanie ultrasonograficzne musi dostarczać odpowiedzi na wiele ważnych pytań klinicznych — i to jak najszybciej. Kompleksowy zestaw zaawansowanych aplikacji przeznaczonych dla platformy Redwood ACUSON pozwala uzyskać możliwie najbardziej dokładne i powtarzalne wyniki.

 

Elastografia fali poprzecznej (pSWE)
Nasza technologia pozwala na szybkie i łatwe zebranie powtarzalnych, rzetelnych i szczegółowych informacji dotyczących sztywności tkanek w ramach diagnostyki wątroby.

Elastografia fali poprzecznej 2D (SWE)
Dodaj kolejny wymiar danych do ilościowego obrazowania piersi i tarczycy metodą elastografii fali poprzecznej (shear wave) dzięki kolorowym mapom fali poprzecznej dla głowicy 10L4.

Elastografia odkształceniowa
Elastografia uciskowa Virtual Touch pozwala na prosty ilościowy pomiar sztywności zmiany chorobowej w porównaniu z otaczającą tkanką.

Ultrasonografia ze środkiem kontrastowym (Contrast-Enhanced Ultrasound, CEUS)
Zwiększa pewność diagnostyczną w badaniu zmian ogniskowych w wątrobie.

Technologia obrazowania typu strain (VVI)
Pozwala nieinwazyjnie ocenić ruch i mechanikę mięśnia sercowego.

Stress Echo - echokardiografia wysiłkowa
Kompleksowy i elastyczny pakiet do echokardiografii wysiłkowej obejmuje konfigurowalne protokoły badania echokardiograficznego oraz funkcje do oceny ruchu ścian serca.

Badanie z kontrastowaniem lewej komory serca
Zyskaj pewność przy wykonywaniu badań rzutu lewej komory serca (LVO). Intuicyjny układ ekranu dotykowego został uproszczony i zawiera tylko te funkcje, które są niezbędne do wykonywania tych badań kardiologicznych. Efektem jest bardziej przejrzysty wygląd—użytkownicy mogą się skupić na obrazie diagnostycznym, a nie na interfejsach.

 

Specyfikacje techniczne

Zastosowanie kliniczne

1
2