Analizator parametrów krytycznych epoc®Właściwy wynik. Tu i teraz.

Zintegrowanie odczynników i elektrod w ramach jednorazowych kart testowych, ułatwia pracę z urządzeniem nawet mało doświadczonym użytkownikom. Zwiększa efektywność i umożliwia wykorzystanie analizatora w różnych obszarach związanych z ochroną zdrowia. Analizator parametrów krytycznych epoc® zapewnia wyniki o jakości laboratoryjnej bezpośrednio przy łóżku pacjenta.


System epoc to przenośny, bezprzewodowy analizator umożliwiający kompleksowe badanie parametrów krytycznych, w trybie przyłóżkowym, w oparciu o zintegrowane karty odczynnikowe, przechowywane w temperaturze pokojowej. Umożliwia uzyskanie wyniku w czasie krótszym niż minuta od momentu podania próbki.

  • Uzyskaj szybką analizę wyników i usprawnij proces weryfikacji stanu pacjentów.

  • Przyspiesz podejmowanie decyzji klinicznych.

  • Uprość zarządzanie zapasami odczynników.

  • Otrzymuj wyniki i raporty w czasie rzeczywistym, bez opóźnień i ryzyka związanego z koniecznością transportu próbki.

Cechy i korzyści


Streamline patient-testing workflow.

Dzięki możliwości wykonywania testów w trybie przyłóżkowym, świadczeniodawcy, pacjenci i administracja szpitala odnoszą korzyści z mniej złożonego procesu testowania, który znacznie skraca czas wykonania badania i uzyskania wyników co umożliwia podniesieni standardów opieki nad pacjentami.

Accelerate clinical decision making.

Daj lekarzom możliwości szybszego podejmowania decyzji dzięki możliwości uzyskiwania wyników o jakości laboratoryjnej, usprawniając podejmowanie decyzji klinicznych i poprawiając opiekę nad pacjentami.


Simplify inventory management.

Dzięki możliwości wykonania szerokiego panelu badań w oparciu o pojedynczą kartę testową stabilną w temperaturze pokojowej, opatrzoną kodem kreskowym skanowanym przez analizator w celu zapewnienia jakości, analizator epoc umożliwia wykonywania badań w trybie przyłóżkowym, z zachowaniem kryteriów jakościowych zgodnych z systemami zarządzania jakością obowiązującymi w laboratorium.


Deliver real-time results and reporting.

Dzięki zintegrowanemu połączeniu bezprzewodowemu system umożliwia łatwy przesył wyników badań wykonanych bezpośrednio przy łóżku pacjenta do informatycznych systemów szpitalnych klasy LIS / HIS. Zastosowanie kliniczne

Wyniki testów analizatora epoc® wskazały na wysoką korelację z innymi wiodącymi analizatorami parametrów krytycznych i biochemicznych wykorzystywanych zarówno w trybie przyłóżkowym jak i w laboratorium.

Testy

Parametry mierzone

Parametr 

Jednostka 

Zakres pomiaru

pH

jednostki pH

6.5–8.0

pCO2

mmHg

5-250

kPa

0.7-33.3

pO2

mmHg

5–750

kPa

0.7–100

TCO2

mmol/L

5-50

mEq/L

Na+

mmol/L

85–180

mEq/L

K+

mmol/L

1.5–12.0

mEq/L

Ca++

mmol/L

0.25–4.00

mg/dL

1.0–16.0

mEq/L

0.5–8.0

Cl-

mmol/L

65–140

mEq/L

Hct

% PCV

10–75

L/L

0.10–0.75

Glu

mmol/L

1.1–38.5

mg/dL

20-700

g/L

0.20-7.00

Lac

mmol/L

0.30–20.00

mg/dL

2.7–180.2

g/L

0.03–1.80

Crea

mg/dL

0.30–15.00

μmol/L

27–1326

BUN

mg/dL

3-120

Urea

mmol/L

1.1-42.8

mg/dL

7-257

g/L

0.07-2.57

Parametry wyliczane

Parametr

Jednostka miary 

Zakres pomiaru

cHgb

mmol/L

2.0-15.5

g/dL

3.3-25

g/L

33-250

cHCO3-

mmol/L

1-85

mEq/L

cTCO2

mmol/L

1-85

mEq/L

BE(ecf)

mmol/L

30 – +30

mEq/L

BE(b)

mmol/L

-30 – +30

mEq/L

cSO2

%

0-100

GFRmdr*

mL/min/1.73m2

2–60 or >60

GFRmdr-a*

mL/min/1.73m2

2–60 or >60

GFRckd

mL/min/1.73m2

1-225

GFRckd-a

mL/min/1.73m2

1-225

GFRswz§

mL/min/1.73m2

1-275

AGap

mmol/L

-14 – +95

mEq/L

AGapK

mmol/L

-10 – +99

mEq/L

BUN/Crea

mg/mg

0.2-400.0

Urea/Crea

mmol/mmol

0.8-1615.4

mg/mg

0.4-856.8

A

mmHg

5-800

kPa

0.67-106.64

A-a

mmHg

1-800

kPa

0.13-106.64

a/A

%

0-100

frakcja

0-1

Dane techniczne

Wielkość próbki 

 

Objętość próbki

Co najmniej 92 μl

 

 

Analiza 

 

Czas do uzyskania wyniku

poniżej 1 minuty

 

 

Materiały kontroli jakości 

 

 

Eurotrol GAS-ISE - kontrola parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, elektrolitów i metabolitów;

Eurotrol Hematocrit - kontrola Hematokrytu

 

 

Karta odczynnikowa 

 

Kalibracja

Automatycznie wykonywana przed każdym testem

Przechowywanie

15–30°C

Okres trwałości

Do 5 miesięcy

 

 

Zintegrowany czytnik kodów kreskowych 

 

 

Możliwość skanowania ID pacjenta i ID operatora;

Odczytuje formaty kodów kreskowych 1D i 2D

 

 

System operacyjny 

 

 

MICROSOFT Windows
Mobile 6.5 Classic

 

 

Komunikacja 

 

 

Za pomocą wbudowanego modułu WiFi, komunikacja z systemami szpitalnymi klasy LIS / HIS
poprzez aplikację Meditrac lub za pomocą systemu zarządzania danymi analizatorów POCT - Poccelerator®™